Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Objednávky > Podmienky používania

Podmienky používania

Ako návštevníka týchto webových stránok vás v krátkosti zoznámime s podmienkami ich používania. Dozviete sa napríklad, ako so získanými informáciami smiete alebo naopak nemôžete ďalej naložiť.

Súhlas s týmito podmienkami

Používaním stránky www.stormware.sk (ďalej len „Web“) súhlasíte s politikou jej prevádzkovateľa, spoločnosťou STORMWARE s.r.o., Matúšová 48, 811 04 Bratislava, IČO: 36244791, DIČ: 2020186399, IČ DPH: SK2020186399, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, oddiel Sro, vložka číslo: 25716/B (ďalej len „STORMWARE“), ktorú uplatňuje pri práci s osobnými údajmi a dátami. Návštevou a následným používaním Webu ste pristúpili na tieto Podmienky bez výnimiek a v celom rozsahu. Váš prístup na Web je týmto podrobený týmto Podmienkam a takisto všetkým vzťahujúcim sa zákonom.

Týmto teda beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že STORMWARE bude Vašu návštevu Webu od daného momentu považovať za Váš súhlas s Podmienkami. Svoj súhlas s Podmienkami vyjadrite teda jednoducho prehliadaním Webu.

Hoci sme na zabezpečenie presnosti informácií na Webe vynaložili všetko primerané úsilie, Web je prevádzkovaný "tak, ako je", teda bez záruky dostupnosti, úplnosti, presnosti a aktuálnosti uvedených informácií, vhodnosti výsledkov vyhľadávania a odporúčaní. STORMWARE vyslovene odmieta akúkoľvek zodpovednosť za priamu aj nepriamu, náhodnú či následnú a inú škodu spojenú s Vašim prístupom na Web.

Kvôli lepšej dohľadateľnosti informácií súvisiacich s obsahom Webu a predovšetkým kvôli Vášmu pohodliu odkazujeme z Webu aj na iné webové servery, pri ktorých však STORMWARE nepreberá akúkoľvek zodpovednosť za ich obsah či použitie.

Špecifický software a obsah dostupný na tomto webe

Všetok software dostupný na stiahnutie z tohoto Webu je autorským chráneným dielom STORMWARE s.r.o. alebo poskytovateľov jeho licencií.

Na všetky prvky zverejnené na Webe, najmä texty, grafiku, užívateľské rozhranie a iné diela (súhrnne označované ako obsah) sa vzťahujú autorské práva spoločnosti STORMWARE s.r.o., prípadne iných subjektov, ktoré poskytli STORMWARE právo na ich využitie.

Akékoľvek kopírovanie, šírenie, poskytovanie, reprodukovanie alebo prenášanie obsahu bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti STORMWARE s.r.o. je zakázané.

Copyright © STORMWARE s.r.o.


Kam ďalej?
Zásady ochrany osobných údajov

Stiahnutie programu POHODA Start
  • 500 záznamov v účtovnom denníku
  • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
  • 200 záznamov v agende skladových pohybov
  • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
  • 100 záznamov v ostatných agendách
  • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 133069 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: