Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > FAQ > Podpora Windows 10

Podpora Windows 10

Spoločnosť Microsoft oficiálne spustila operačný systém MS Windows 10. Certifikáciu programov pre prevádzku na MS Windows 10 v tejto chvíli ešte Microsoft neumožňuje. Pôvodne bola avizovaná podpora a kompatibilita s ES POHODA až s verziou POHODA Jeseň 2015, rel. 11100, ale vzhľadom na rozšírenosť nasadenia a automatických aktualizácií na MS Windows 10 bola integrácia kompatibility a podpora MS Windows 10 zabezpečená už od verzie POHODA LETO 2015, rel.11004.

Inštalácia aplikácie

Program POHODA, podobne ako väčšinu iných aplikácií, je potrebné na Windows 10 inštalovať s právami administrátora. Windows 10 si pri spustení každého inštalačného programu vynúti tzv. eleváciu (zvýšenie) práv – dôjde k stmavnutiu plochy a systém zobrazí dialógové okno, ktoré upozorňuje uživateľa, že je spustený inštalačný program. Ak uživateľ nie je aktuálne prihlásený pod účtom s administrátorskými právami, má možnosť zadať užívateľské meno a heslo účtu, ktorý tieto práva má. Ďalší postup inštalácie je úplne rovnaký ako na predchádzajúcich verziách Windows, viď tento návod.

Verzia programu POHODA SQL/E1 (server/klient na Windows 10)

POHODA pracuje na Windows 10 spravidla bez komplikácií. V ojedinelých prípadoch sa vyskytli problémy, ktoré rieši inštalácia programu POHODA ve verzii 11004. Odpovede na vaše otázky ohľadne inštalácie programu na nový operačný systém sme zahrnuli do FAQ:

  • Pri sprevádzkovaní verzie programu POHODA SQL/E1 na Windows 10 sa vyskytol problém, ktorý je spôsobený chybnou registráciou knižníc v novej verzii operačného systému. Aby ste z programu POHODA SQL/E1 mohli aj naďalej exportovat údaje, využite postup popísaný v FAQ.
  • Ak chcete vytvoriť PDF dokument, ktorý má byť elektronicky podpísaný, je potrebné, aby systém Windows obsahoval rozhranie .NET Framework 2.0. To však už Windows 8.1 a vyššie verzie tohto operačného systému štandardne neobsahujú. Ako v tomto prípade postupovať, sa dozviete opät v FAQ.
Stiahnutie programu POHODA Start
  • 500 záznamov v účtovnom denníku
  • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
  • 200 záznamov v agende skladových pohybov
  • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
  • 100 záznamov v ostatných agendách
  • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 133069 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: