Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Akcia platí do 31.12. 2020 pri nákupe aplikácie mPOHODA Basic
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > FAQ > Inštalácia MS SQL Server 2014 Express

Inštalácia MS SQL Server 2014 Express

Programy POHODA SQL a POHODA E1 vyžadujú pre svoju prevádzku Microsoft SQL Server. Pre lokálne použitie na jednom PC je možné využiť voľne prístupnú verziu Microsoft SQL Server 2014 Express. 

Systémové požiadavky

Systémové požiadavky uvedené v nasledujúcej tabuľke predstavujú odporúčané parametre pracovnej stanice užívateľa, na ktorej bude prevádzkovaný SQL server na prevádzku programov POHODA SQL/E1.

Operačný systém: Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 8/8.1, Microsoft Windows 7 SP1, Windows Server 2008 SP2, Windows Server 2012 R2
pozn.: Programy STORMWARE Office nie sú určené pro Windows 2000 a staršie operačné systémy.
Procesor (CPU): Intel Core 2 Duo 2 GHz
Operačná pamäť (RAM): 2 x 2048 MB
Pevný disk (HDD): 2 x SATAII, 7200 ot./min.
Záložný zdroj (UPS): APC 500 W (podľa zdroja PC/servera)
Ostatné požiadavky: Na zobrazovanie kontingenčných tabuliek a grafov z riešenia Business Intelligence je nevyhnutný program Microsoft Excel 2013, 2010, príp. 2007

Stiahnutie inštalácie MS SQL Server 2014 Express

Inštalačný balík je dostupný priamo na stránkach spoločnosti Microsoft, odkiaľ je voľne stiahnuteľný. Na výber je niekoľko variantov, ktoré majú rôzny obsah a sú určené pre 32-bit alebo 64-bit verziu operačného systému. Výber variantov zobrazíte stlačením tlačidla Download. Verzia na stiahnutie je s názvom ExpressAndTools.

Odkaz na stiahnutie: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299

Či je pre vaše PC potrebné stiahnuť 32-bit alebo 64-bit verziu inštalačného balíka, zistíte podľa informácií uvedených v dialógovom okne Systém, ktoré zobrazuje súhrn vlastností práve nainštalovaného operačného systému. Dialóg vyvoláte stlačením klávesovej skratky Win+Pause alebo voľbou položky Systém v sekcii Ovládací panel vášho operačného systému.

Po zvolení vhodného inštalačného balíka stlačíte tlačidlo Next, ktoré spustí sťahovanie súboru. Ten umiestnite tak, aby ho bolo možné po dokončení sťahovania jednoducho nájsť a spustiť.

Inštalácia MS SQL Server 2014

Ak je sťahovanie dokončené, vyhľadajte súbor inštalačného balíka na vašom pevnom disku a spustite ho.

Po stlačení tlačidla Next budete vyzvaní pre zadanie súhlasu s licenčnými podmienkami. To vykonáte zaškrtnutím označenej voľby a stlačením tlačidla Next. Inštalátor na pozadí vykoná kontrolu, či sú dostupné všetky potrebné súčasti operačného systému.

Na nasledujúcej strane sprievodcu sú zobrazené súčasti, ktoré budú inštalované. Ich konfigurácia by mala zodpovedať obrázku nižšie. V prípade potreby je možné v poli Instance root directory zmeniť zložku, kde bude SQL Server nainštalovaný.

Ďalšia strana sprievodcu umožňuje premenovanie inštancie servera. Tu odporúčame ponechať východiskové pomenovanie SQLExpress. Meno inštancie je dôležité pri následnom nastavovaní programu POHODA SQL/E1.

V sekcii Server Configuration ponechajte nastavenie spustenia služby na automatickom spúšťaní. Na záložke Collation musí byť nastavené pre Database Engine: Slovak_CI_AS. Táto hodnota bude automaticky načítaná z vášho operačného systému, ak by sa však líšila, je možné ju nastaviť pomocou tlačidla Customize...

Časť Database Engine Configuration slúži k nastaveniu prístupu k SQL Serveru. Ako Authentication Mode zvoľte Mixed mode, zadajte heslo užívateľa, ktoré bude slúžiť pre administráciu. Pomocou tlačidla Add Current User pridajte i svoj aktuálny užívateľský účet systému Windows ako administrátorský.

Na záložke Data Directories je možné určiť iné úložisko pre údaje SQL servera.

Po stlačení tlačidla Next sa spustí inštalácia programu Microsoft SQL Server.

Výsledok inštalácie je zobrazený na poslednej strane sprievodcu. Všetky vyobrazené položky musia mať status Succeeded. Sprievodcu dokončíte stlačením tlačidla Close.

Spustenie a nastavenie programu POHODA E1/SQL

Spustite program POHODA pomocou zástupcu na ploche Windows. Ako prvý sa zobrazí sprievodca Nastavenie pripojenia k SQL serveru.

Na druhej strane sprievodcu dopíšte za východiskovú hodnotu localhost znak \ a názov práve nainštalovanej inštancie MS SQL Express. V prípade, že nedošlo k zmene mena počas inštalácie, bude názov: \SQLExpress.

Tretia strana sprievodcu umožňuje pridať príponu k rozlíšeniu viacerých inštalácií programu na jednom SQL serveri. V prípade prevádzky jednej inštalácie, ponechajte pole prázdne a pokračujte stlačením klávesu Ďalší. Program potom vytvorí pomocné databázy.

Po stlačení tlačidla Dokončiť na poslednej strane sprievodcu sa už spustí program POHODA.

Stiahnutie programu POHODA Start
  • 500 záznamov v účtovnom denníku
  • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
  • 200 záznamov v agende skladových pohybov
  • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
  • 100 záznamov v ostatných agendách
  • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 107959 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: