Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > FAQ > Aktivácia a licenčné podmienky

Aktivácia a licenčné podmienky

Prečo bola zavedená aktivácia produktov STORMWARE Office?
Aktivácia produktu je jedným z nástrojov boja proti softwarovej kriminalite. Jej princíp je veľmi jednoduchý, legálneho užívateľa nezaťažuje a úplne rešpektuje právo na súkromie. Táto technológia overuje, či sériové číslo, ktoré bolo použité pri inštalácii programu POHODA, nebolo použité na viacerých zariadeniach, ako umožňuje licenčná zmluva firmy STORMWARE s.r.o.

Aktivácia ekonomického systému POHODA (PDF dokument na stiahnutie TU).

Akých produktov sa aktivácia týka?
Aktivácia produktov sa týka týchto produktov:

 • ekonomického a informačného systému POHODA
 • doplnku pre maloobchodný predaj POHODA Kasa

Čo sa stane, pokiaľ si produkt nezaktivujem?
Nainštalovaný produkt je potrebné aktivovať do 30 dní po jeho inštalácii. V prípade, že do daného termínu nestihnete produkt aktivovať, nebude možné program používať do tej doby, dokým nebude vykonaná plnohodnotná aktivácia. Produkt je možné jednoducho aktivovať vždy po spustení programu, kedy sa spustí sprievodca aktiváciou alebo cez ponuku Pomocník, kde zvolíte povel Aktivovať. Aktiváciu je možné vykonať i po vypršaní termínu určeného na aktiváciu.

Aktivácia na OS Windows server 2003 spadne a nedokončí sa. Prečo?
Pokiaľ sa snažíte produkt aktivovať na OS Windows Server 2003, je možné, že nedôjde k aktivácii a sprievodca aktiváciou sa sám ukončí. Tento problém je spôsobený balíčkom kompatibility, ktorý sa už v programe POHODA nepoužíva. V tomto prípade je potrebné spustiť príkazový riadok. Tento riadok spustíte na lište Windows, pomocou Start, tu kliknete na Spustiť, kde vpíšete príkaz cmd a zvolíte OK. Akonáhle sa spustí príkazový riadok, napíšte do neho nasledujúci príkaz: sdbinst -u "C:\Windows\AppPatch\StormWare\Pohoda.sdb", ktorým dôjde k odinštalovaniu nepoužívaného balíčka kompatibility pre program POHODA.

Ako mám aktivovať pobočkové spracovanie údajov (PSÚ)?
Pokiaľ používate pobočkové spracovanie údajov, postup aktivácie je rovnaký ako pri inej aktivácii produktu. Produkt môžete aktivovať na centrále i pobočke bez potreby zohrania balíčkov.

Ako môžem aktivovať produkt POHODA Kasa?
Aktivácia produktov sa týka zatiaľ ekonomického systému POHODA. Do budúcna však uvažujeme o aktivácii všetkých produktov spoločnosti STORMWARE s.r.o.

Ako je možné, že sa pri aktivácii objavilo hlásenie o duplicitnej aktivácii, i keď som legálnym vlastníkom Vášho produktu?
V tomto prípade bol produkt aktivovaný s rovnakým licenčným číslom na inom PC. Pokiaľ ste skutočne legálnym užívateľom programu, zaškrtnite v sprievodcovi aktiváciou voľbu „Áno, používam program legálne v súlade s licenčnou zmluvou iba na tomto počítači“. V prípade opakovaných aktivácií na rôznych počítačoch dôjde k zneplatneniu pridelených licenčných čísel aktivačným serverom. Je preto nutné licenčné číslo chrániť pred nelegálnym užívaním cudzími subjektmi.

Mám legálne zakúpený Váš produkt a program hlási, že licenčné číslo nebolo zakúpené a vydané firmou STORMWARE a že som obeťou počítačovej kriminality. Ako je to možné?
V tomto prípade nebolo licenčné číslo vydané firmou STORMWARE s.r.o. Túto skutočnosť je potrebné oznámiť firme STORMWARE s.r.o. a upozorniť týmto na nelegálneho predajcu nášho software.

Prečo nejde produkt aktivovať cez internet online?
Skontrolujte si nastavenie počítačovej siete/pripojenie na internet (vyskúšajte si napríklad v prehliadači otvoriť iné internetové stránky). Pokiaľ Vám funguje pripojenie na internet a napriek tomu nie je možné aktiváciu online vykonať, zrejme došlo k výpadku nášho servera, kde sa aktivácia vykonáva. V tomto prípade sa pokúste produkt aktivovať neskôr. Akonáhle je nastavenie internetu v poriadku a nie je problém ani s aktivačným serverom, je zrejme problém v nastavení firewallu, kde máte zakázanú komunikáciu na internet inak než cez webový prehliadač. Pokúste sa firewall vypnúť alebo nastaviť výnimku pre program POHODA. Pokiaľ by sa Vám nepodarilo produkt aktivovať, kontaktujte technickú podporu pre zistenie funkčnosti aktivačného servera. Aktiváciu môžete taktiež vykonať zaslaním žiadosti o aktivačný kľúč na adresu firmy STORMWARE s.r.o., Matúšova 48, Bratislava, 811 04, pokiaľ v sprievodcovi aktiváciou zvolíte možnosť „Aktivovať zaslaním listu poštou“.

Ako môžem produkt aktivovať, ak nemám počítač pripojený na internet?
Pokiaľ nemáte na Vašom počítači možnosť aktivovať program POHODA online, je možné zvoliť v sprievodcovi aktiváciou možnosť „Uložiť požiadavku do súbora a vykonať aktiváciu pomocou tohto súbora na inom počítači“. Tu je možné uložiť súbor s požiadavkou do Vami zvolenej zložky napr. na prenosné zariadenie. Akonáhle sa dostanete na PC, kde je k dispozícii internet, vygenerovaný súbor použijete na aktiváciu programu POHODA na stránke www.stormware.sk/aktivacia, kde zadáte cestu k vygenerovanému súboru. Na základe načítaných údajov bude vygenerovaný súbor s aktivačným kľúčom Response.xml, ktorý následne použijete na aktiváciu programu POHODA.
Aktiváciu programu POHODA môžete taktiež vykonať tak, že v sprievodcovi aktiváciou zvolíte možnosť „Aktivovať zaslaním listu poštou“. Prostredníctvom sprievodcu bude vygenerovaná žiadosť o aktivačný kľúč, ktorú zašlete na adresu firmy STORMWARE s.r.o. Na základe tejto žiadosti Vám bude do 15 dní zaslaný aktivačný kľúč.

Ako často budem musieť aktiváciu vykonať?
Raz aktivovaný program môže vyžadovať novú aktiváciu pri zmene hardware počítača alebo po použití nového inštalačného čísla pre nový rok, napr. pri aktualizácii v januári 2011. Pokiaľ je vyžadovaná aktivácia, tak sa sprievodca aktiváciou objaví po spustení programu alebo je ju možné vyvolať prostredníctvom povelu Aktivovať z ponuky Pomocník.

Je potrebné produkt POHODA aktivovať, pokiaľ ho preinštalujem na novšiu verziu?
Pri inštalácii novej verzie programu POHODA nie je potrebné produkt opätovne aktivovať. Aktivácia bude vyžadovaná vždy po inštalácii novej verzie v januári, kedy obdržíte nové inštalačné číslo.

Ako zistím, že bol program úspešne aktivovaný?
Informácia o výsledku aktivácie sa zobrazí na poslednej strane sprievodcu aktiváciou. Pokiaľ sa v ponuke Pomocník ponúka povel Deaktivovať, je produkt aktivovaný. Na informačnej ploche danej účtovnej jednotky sa tiež nezobrazuje hlásenie o potrebe program aktivovať.

Mám sieťovú verziu programu POHODA. Môžem program aktivovať iba na serveri alebo môžem aktiváciu vykonať i z klienta?
Pokiaľ máte sieťovú verziu programu, môžete vykonať aktiváciu jednotlivých sieťových klientov i servera z ponuky Pomocník prostredníctvom povelu Aktivovať. Druhou možnosťou je, že jednotliví klienti zvolia možnosť uložiť požiadavku na sieťový server. Akonáhle dôjde k uloženiu požiadaviek všetkých klientov na server, môže administrátor programu POHODA vykonať hromadnú aktiváciu, a to prostredníctvom povelu Pomocník/Sieťová aktivácia. Administrátor programu nemusí čakať na uloženie požiadaviek všetkých klientov, ale môže aktiváciu vykonávať opakovane. Pokiaľ jeden klient v sieti neuloží požiadavku na server, ale zvolí z ponuky Pomocník povel Aktivovať, aktivácia sa taktiež vykoná korektne.

Na čo slúži povel Deaktivovať v ponuke Pomocník?
Pokiaľ zvolenú inštaláciu programu chcete používať na inom počítači ako doteraz, je potrebné vykonať jeho deaktiváciu prostredníctvom povelu Pomocník/Deaktivovať. Potom môžete program nainštalovať a aktivovať na inom počítači.

Licenčné podmienky

Mám zakúpený váš produkt pre jeden PC. Je možné si ho pre vlastné účely nainštalovať i na iný PC, napr. notebook?
Náš produkt môžete inštalovať, otvárať, zobrazovať a spúšťať len na toľkých počítačoch, pre koľko máte zakúpenú licenciu. Pokiaľ chcete produkt, ktorý bol zakúpený iba pre jeden PC, inštalovať i na inom PC, je potrebné si najprv zakúpiť nesieťovú prídavnú licenciu pre ďalší počítač, tzv. POHODA MLP. Túto nesieťovú prídavnú licenciu je potrebné zakúpiť pre každý PC, na ktorý chcete nainštalovať program POHODA.

Je možné program POHODA nainštalovať s rovnakým licenčným číslom na jednom PC viackrát?
Áno, program POHODA je možné nainštalovať s rovnakým licenčným číslom na jeden počítač viackrát. Pokiaľ teda z nejakého dôvodu nainštalujete program POHODA na jeden počítač napr. dvakrát s rovnakým inštalačným číslom, nedôjde tým k porušeniu licenčnej zmluvy.
Problém môže nastať v prípade aktualizácie programu POHODA. Pokiaľ budete mať program POHODA nainštalovaný na jednom PC a dvoch rôznych diskoch, bude sa Vám hlásiť duplicitná aktivácia z dôvodu identifikátora siete, preto odporúčame mať v tomto prípade nainštalovaný program na rovnakom disku.

Čo znamená, že mám základnú sieťovú licenciu NET5 alebo NET3?
Takto zakúpený produkt môžete nainštalovať na vyhradený sieťový server a na ďalších 5, resp. 3 klientskych počítačoch nainštalovať a spúšťať klientsku verziu tohto produktu. Klientska verzia vždy pracuje s údajmi, ktoré sú uložené na sieťovom serveri. Na sieťovom serveri je možné produkt využívať iba k administrácii. Pokiaľ však sieťový server slúži ako stanica pre prácu s produktom, môže byť klientska verzia produktu nainštalovaná v prípade verzie NET5 štyrikrát a v prípade verzie NET3 dvakrát. Počet počítačov v sieti je kontrolovaný. Pokiaľ nainštalujete program POHODA na ďalšie počítače, program nebude možné aktivovať, teda ani v ňom pracovať.

Čo znamená sieťová prídavná licencia CAL?
Jedná sa o prídavnú licenciu pre ďalší počítač v sieti. Zakúpením tejto licencie získavate oprávnenie inštalovať a spúšťať klientsku verziu produktu na ďalších počítačoch v sieti za predpokladu, že ste vlastníkom základnej sieťovej licencie NET5.

Čo znamená nesieťová prídavná licencia MLP?
Zakúpením tejto licencie získavate právo inštalovať produkt, ktorého základnú licenciu vlastníte, na ďalší počítač, napr. notebook. MLP licencia umožňuje využívať produkt iba pre lokálnu prácu s počítačom. Táto licencia neoprávňuje užívateľa využívať produkt v sieťovom serveri a nie je možné ju využiť v režime pobočkového spracovania údajov.

Musím mať zakúpenú licenciu pre produkt REPORT Designer?
REPORT Designer je produkt, ktorý je inštalovaný zadarmo súčasne s niektorým zo softwarových produktov spoločnosti STORMWARE s.r.o.

Môžem nainštalovať sieťovú verziu programu POHODA na existujúcu nesieťovú verziu, bez toho aby došlo ku kolízii alebo strate údajov?
Áno, je možné nainštalovať sieťovú verziu programu POHODA na existujúcu verziu. Nainštalovaním sieťovej verzie programu POHODA dôjde v pôvodne nesieťovej verzii k rozšíreniu inštalácie na sieťovú inštaláciu a databáza sa stane prístupnou pripojeným klientom siete.

Môžete mi oznámiť text licenčnej zmluvy produktu POHODA?
Text je k dispozícii pri inštalácii produktu v sprievodcovi inštaláciou, ďalej ho nájdete v inštalačnom adresári produktu pod názvom Eula. Aktuálna licenčná zmluva je taktiež k dispozícii na internetových stránkach STORMWARE na stiahnutie vo formáte PDF.

Môžem svoju licenciu k produktu previesť na iný subjekt?
Všetky svoje práva a povinnosti vyplývajúce z licenčnej zmluvy k softwarovému produktu môžete trvalo previesť na iný subjekt. Prevod licencie z pôvodného na nového vlastníka licencie je možné uskutočniť za splnenia niekoľkých podmienok:

 • vyplnenie žiadosti o prevod licencie (formulár na stiahnutie: formát DOC, formát PDF) – podpisom na žiadosti oi. potenciálny nový vlastník licencie k softwarovému produktu vyjadruje súhlas s prevodom a s licenčnými podmienkami,
 • úhrada manipulačného poplatku podľa platného cenníka,
 • súhlas spoločnosti STORMWARE s realizáciou prevodu.

Licencia registrovaného softwarového produktu je prevedená okamihom vyjadrenia súhlasu STORMWARE s prevodom licencie. Predpokladom pre udelenie tohto súhlasu je skutočnosť, že žiadosť spĺňa všetky požadované náležitosti.

Softwarový produkt získaný so zľavou pre určitú skupinu užívateľov je možné previesť na iného vlastníka za predpokladu, že tento budúci vlastník spĺňa podmienky priznania pôvodnej zľavy. V opačnom prípade je možné prevod licencie realizovať iba po doplatení rozdielu medzi cenou produktu po zľave a plnou cenou produktu platnou v čase prevodu licencie.

Prečo nefunguje automatická aktualizácia programu POHODA Start?
Pokiaľ chcete používať aktualizáciu produktu (update verziu programu), musíte byť držiteľom plnej verzie programu a licencie na softwarový produkt, ktorý je spôsobilý pre aktualizáciu. POHODA Start je demoverzia produktu, ktorá je určená predovšetkým pre vyskúšanie funkcií programu POHODA a nie je možné ju aktualizovať. Pokiaľ chcete vyskúšať najnovšiu verziu programu POHODA, je možné si ju stiahnuť.

Pokiaľ mi účtovná firma vedie účtovníctvo v programe POHODA a osobne nemám zakúpený tento produkt, môžem si tieto údaje nejako prehliadnuť?
Pokiaľ chcete používať produkt v akomkoľvek zmysle, musíte mať zakúpenú vlastnú plnú licenciu k softwarovému produktu. Bez zakúpenej licencie si môžete prehliadnuť tlačové zostavy z programu POHODA. Účtovník vykoná zálohu tlačovej zostavy, odošle Vám ju emailom. Vy si nainštalujete prehliadač tlačových zostáv REPORT Viewer (na stiahnutie zadarmo na www.stormware.sk/ke-stazeni/) a jeho prostredníctvom si môžete zaslané tlačové zostavy zobraziť či vytlačiť. Tlačové výstupy je možné taktiež exportovať do formátu MS Excel, HTML a PDF.

Koľko môžem mať sieťových licencií?
Produkt nie je obmedzený počtom sieťových licencií. Pokiaľ máte zakúpenú licenciu pre tri PC (NET3) a chcete rozšíriť počet licencií, je potrebné zakúpiť rozšírenie na licenciu pre 5 PC (NET5). Pokiaľ chcete pridávať ďalšie sieťové licencie k už zakúpenej licencii NET5, je potrebné zakúpiť patričný počet prídavných licencií CAL. Počet prídavných sieťových licencií je obmedzený iba technickými možnosťami využívaných databázových nástrojov a hardwarovými požiadavkami, softwarový produkt Vám dovolí použiť toľko sieťových klientov, koľko zakúpite sieťových licencií.


Stiahnutie programu POHODA Start
 • 500 záznamov v účtovnom denníku
 • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
 • 200 záznamov v agende skladových pohybov
 • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
 • 100 záznamov v ostatných agendách
 • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 132733 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: