Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Protokol eForm

Od 25. 5. 2018 je služba STORMWARE eForm zrušená, pretože nemôžeme 100% zaručiť súlad so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR). Existujúci užívatelia môžu túto službu naďalej používať, je ale potrebné si zabezpečiť iný server pre transport objednávok.

STORMWARE eForm definuje protokol "eform:" ako voľne použiteľný protokol pre import ľubovoľného XML súboru do ekonomického systému:

 

 • Protokol eform by si mala pri spustení zaregistrovať aplikácia vášho ekonomického systému.
 • Odovzdávaný parameter je názov XML súboru vrátane plnej cesty a prípony súboru.
 • Druhou možnosťou je odovzdať parameter s príponou .htm alebo .html (súbor HTML), ekonomický systém musí použiť pre import iba časť súboru ("XML Data Island") začatou tagem <XML> a ukončenou tagem </XML>. Bližšie viď rozšírenie protokolu eform.
 • Ekonomický systém by mal validovať, či dáta obsiahnuté v súbore sú vo formáte XML, či štruktúra XML zodpovedá definíciám prijímaných dokumentov, prípadne by mal vykonať transformáciu XML do prijímaného formátu, ak je známy spôsob prevodu.
 • O úspechu (alebo problémoch) importu do ekonomického systému by mala aplikácia užívateľa informovať.

Príklad použitia: "eform:C:\Win95\Temp\Objednavka.xml"

Rozšírenie protokolu eform: (20.5.2002)

 • Z dôvodu zvyšovania bezpečnosti bežne používaných programov na čítanie emailových správ (napr. Microsoft Outlook 2000) bola definícia protokolu rozšírená o spracovanie HTML súboru s vloženými dátami v podobe "XML Data Island".
 • HTML súbor je rozpoznaný podľa prípony .htm alebo .html
 • HTML súbor (vrátane obsiahnutého XML Data Island) musí byť v kódovaní Windows-1250.
 • XML Data Island môže byť v HTML súbore iba jeden.
 • XML Data Island musí začínať jednou zo 4 možných postupností znakov:
  <XML>
  <XML ...>
  <xml>
  <xml ...>
  kde ... označuje ľubovoľný rad parametrov oddelených medzerou, na ktoré neberie ekonomický systém zreteľ.
 • XML Data Island musí končiť jednou z 2 možných postupností znakov:
  </XML>
  </xml>
 • V prípade vyvolania protokolu eform, kedy je odovzdávaný parameter názov HTML súboru vrátane plnej cesty a prípony súboru, musí ekonomický systém použiť pre import iba časť súboru medzi tagmy ohraničujúcimi XML Data Island, musí spracovať iba tieto XML dáta.

Príklad použitia: "eform:C:\Apps\Outlook\InternetTemp\Priloha.html"

Využitie v praxi:
Emailom zaslaný HTML súbor (ako príloha emailu od inej firmy) obsahuje okrem vizuálnej podoby skryté XML dáta (XML Data Island) a skript spustiteľný odkazom "importovať do ekonomického systému". Spustenie skriptu otvorí tento HTML súbor protokolom eform. Tým je aktivovaný ekonomický systém, ktorý obdrží názov HTML súboru, vyhľadá obsiahnutý XML Data Island, skontroluje správnosť a úplnosť XML dát (prípadne transformuje XML dáta do iného vhodného XML formátu), oznámi výsledok užívateľovi a umožní mu ovplyvniť priebeh importu.

Príklad skriptu obsiahnutého v HTML súbore.

Ďalšie informácie

Stiahnutie programu POHODA Start
 • 500 záznamov v účtovnom denníku
 • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
 • 200 záznamov v agende skladových pohybov
 • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
 • 100 záznamov v ostatných agendách
 • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 133082 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: