Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Vlastnosti > STORMWARE eForm > Príklad skriptu pre HTML

Príklad skriptu pre HTML

Od 25. 5. 2018 je služba STORMWARE eForm zrušená, pretože nemôžeme 100% zaručiť súlad so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR). Existujúci užívatelia môžu túto službu naďalej používať, je ale potrebné si zabezpečiť iný server pre transport objednávok.

Tento JavaScript skript môže byť použitý v HTML súbore, ktorý okrem vizuálnej podoby obsahuje taktiež XML dáta s dokladom pre import do ľubovoľného ekonomického systému.

<HTML>
<HEAD>
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250">
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
var eFormWnd = null;
function eFormClose() // po 1 sec. sa nové okno zatvorí
{
if (eFormWnd)
eFormWnd.close();
}

function eFormImport()
{
sURL = "" + document.URL;

// nesmie byť z internetu
idx = sURL.indexOf("http://");
if (idx == 0)
{
alert("Pred importom uložte súbor na disk.");
return;
}

// odrezanie protokolu file:
idx = sURL.indexOf("file://");
if (idx == 0)
sURL = sURL.substr(7);

// prekódovanie medzier URL
sFile = "";
i = sURL.indexOf("%20");
while (i > -1)
{
sFile += sURL.substr(0, i) + " ";
sURL = sURL.substr(i+3);
i = sURL.indexOf("%20");
}
sFile += sURL;

// otvorenie tohto HTML súboru protokolom eform:
eFormWnd = window.open("eform:" + sFile);
window.setTimeout("eFormClose()", 1000);
}
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY>

... vizuálna podoba dokladu ...

<INPUT TYPE="button" VALUE="Import" onclick="eFormImport()">

<XML>
<eform version="1.1">
... konkrétne XML dáta zasielaného dokladu ...
</eform>
</XML>

</BODY>
</HTML>

 

Prehliadnite si taktiež príklad <eform> XML dokumentu, ktorý je možné do tejto HTML stránky umiestniť medzi značky <XML> a </XML>.

Stiahnutie programu POHODA Start
  • 500 záznamov v účtovnom denníku
  • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
  • 200 záznamov v agende skladových pohybov
  • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
  • 100 záznamov v ostatných agendách
  • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 128251 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: