Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Varianty > Školská verzia > Seminár POHODA pre učiteľov

Program seminára POHODA pre učiteľov

Cieľom seminára* je zoznámiť účastníkov s možnosťami využitia ekonomického a účtovného systému POHODA vo výčbe. Po absolvovaní kurzu budú účastníci poznať rozdiely medzi aplikáciou POHODA EDU a ďalšími licenciami programu POHODA.
Účastníci sa naučia vytvoriť v programe POHODA cvičné účtovné jednotky pre jednotlivých študentov, ďalej budú oboznámení s možnosťami využitia programu POHODA v jednotlivých vyučovacích predmetoch. Materiál kurzu a výklad lektora ďalej ponúka vyskúšaný a osvedčený postup na precvičovanie jednotlivých tematických celkov predmetu účtovníctvo.
Účastníci seminára sa ďalej zoznámia s tým, ako ekonomický systém POHODA napĺňa základné účtovné princípy a zásady. Vďaka tomu, že ekonomický systém POHODA ctí bežné účtovné princípy a konvencie, je možné v rámci výučby prakticky demonštrovať plnenie jednotlivých účtovných princípov, a tým študentom nielen poskytovať praktické skúsenosti pre ovládanie programu POHODA, ale súčasne formovať ich etické myslenie a konanie.
V poslednej časti seminára sa účastníci zoznámia s metódami a technikami využitia programu POHODA v jednotlivých fázach vyučovacieho procesu.

Komu je seminár určený: Seminár je určený všetkým učiteľom (predovšetkým vyučujúcim stredných škôl, stredných odborných učilíšť, vyšších odborných škôl a vysokých škôl), ktorí sa rozhodli využiť pri výučbe účtovný a ekonomický systém POHODA. Seminára sa môžu zúčastniť maximálne 3 učitelia z jednej školy.
 

Náplň

 • 09:00 - 09:10 Privítanie účastníkov seminára a úvodné slovo o organizácii seminára
 • 09:10 - 10:00 Prezentácia programu POHODA – základné predstavenie systému
 • 10:00 - 10:20 POHODA EDU – inštalácia, nastavenie, možnosti a obmedzenia licencie, registrácia
 • 10:20 - 10:30 Nastavenie POHODA EDU na účely výučby
 • 10:30 - 10:40 Prestávka
 • 10:40 - 11:00 Výučba programu POHODA: Postup výučby, východiskové predpoklady pre výučbu ES POHODA
 • 11:00 - 11:30 Účtovníctvo v programe POHODA: Nadväznosť tematických celkov, väzby medzi účtovnými agendami
 • 11:30 - 11:40 Aplikácia zásad riadneho účtovníctva a bilancovania v ES POHODA
 • 11:40 - 12:05 Využitie programu POHODA v jednotlivých fázach vyučovacieho procesu
 • 12:05 - 12:25 Prestávka
 • 12:25 - 12:40 Odporúčané praktiky pre využitie programu POHODA vo vyučovacom procese
 • 12:40 - 13:00 Priestor pre otázky, diskusia

Aktuálne termímy a prihlášku na seminár nájdete tu.

* Seminár POHODA pre učiteľov NIE JE náhradou školení pre užívateľov.

 

Stiahnutie programu POHODA Start
 • 500 záznamov v účtovnom denníku
 • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
 • 200 záznamov v agende skladových pohybov
 • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
 • 100 záznamov v ostatných agendách
 • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 131898 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: