Školská verzia ekonomického systému POHODA

Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Varianty > Školská verzia

Spoločnosť STORMWARE pripravila pre školy, komerčné vzdelávacie organizácie a ďalšie subjekty špeciálnu školskú verziu obľúbeného ekonomického systému POHODA, ktorú môžu pedagógovia a lektori využiť pri výučbe účtovníctva na počítači alebo pri kurzoch práce s programom POHODA. POHODA EDU je pre vzdelávacie účely poskytovaná ZADARMO.

 

Verziu EDU môžu pri výučbe používať:

 • školy registrované Ministerstvom školstva SR - POHODA EDU je teda určená pre všetky typy základných, stredných, vyšších odborných a vysokých škôl, ktoré v rámci svojho učebného plánu ponúkajú výučbu účtovníctva na počítači
 • komerčné vzdelávacie organizácie, a to po predložení živnostenského listu na vykonávanie kurzov, prípadne ďalšie inštitúcie po doložení skutočnosti, že realizujú kurzy práce s programom POHODA

Obsahuje

Školská verzia POHODA EDU je úplným funkčným variantom účtovného programu a ekonomického systému POHODA a svojimi parametrami takmer zodpovedá variantu POHODA Komplet (okrem nižšie uvedených obmedzení):

 • podvojné účtovníctvo (účtovný denník, pokladňa, banka, interné doklady, dane, saldo, finančná analýza)
 • jednoduché účtovníctvo (peňažný denník, pokladňa, banka, priznanie DPH, podklady pre DzP)
 • cudzie meny (podpora cudzích mien, kurzové lístky, cudzojazyčné zostavy)
 • objednávky (ponuky, vydané a prijaté objednávky)
 • fakturácia (vydané a prijaté faktúry, zálohové faktúry, príkazy na úhradu)
 • adresár (správa obchodných kontaktov, komunikačné funkcie, organizácia dokumentov)
 • poštové zostavy (poukážky, sprievodky, obálky, štítky)
 • majetok (dlhodobý, leasingový, drobný majetok)
 • kniha jázd(vozidlá, jazdy)
 • mzdy (personalistika, mzdy pre neobmedzený počet zamestnancov)
 • sklady (zásoby, príjemky, výdajky, predejky, prevodky, výroba, výrobné čísla, inventúra, metóda A i B)
 • výkazy pre Intrastat
 • editor tlačových zostáv REPORT Designer

Navyše obsahuje oproti štandardným variantom možnosť importu zoznamu študentov z textového súboru, na základe ktorého je pre každého študenta založená v programe jeho firma a prístupové práva do uvedenej firmy. Import výrazne uľahčí prácu pedagógom, ktorí tak nemusia každého študenta do ekonomického systému zavádzať zvlášť.

Prečo využiť EDU verziu?

  Školská verzia ekonomického systému POHODA prináša celý rad výhod:

 • Na účely výučby získate jeden z najrozšírenejších ekonomických systémov v Českej republike a na Slovensku. O jeho obľúbenosti svedčí i to, že si ho zakúpilo desaťtisíce firiem.
 • POHODA obsahuje agendy jednoduchého i podvojného účtovníctva, fakturáciu, adresár, skladové hospodárstvo, evidenciu miezd a majetku.
 • Registrované školy môžu túto učebnú pomôcku v plnej funkčnosti získať pre účely výučby zadarmo.
 • On-line dokumentáciu získavajú registrované školy v rámci produktu zadarmo, tlačenú dokumentáciu za cenu režijných nákladov.
 • Pre účely výučby je možné nainštalovať POHODA EDU na neobmedzený počet počítačov.

Obmedzenia EDU verzie

POHODA EDU je určená iba na účely výučby v školách a reálne účtovníctvo či iné komerčné využitie je zakázané. Nie je v nej preto možné viesť ekonomickú agendu školy. Program nepodporuje:

 • homebanking (tvorbu príkazov, zaúčtovanie výpisov)
 • internetové obchody
 • pokladničný hardware, čiarové kódy a mobilnú fakturáciu
 • spoluprácu s maloobchodnou predajňou POHODA KASA
 • importy a exporty údajov
 • vytváranie tlačových záloh

Všetky tlačové zostavy vytvorené v POHODA EDU sú označené ako NEPLATNÉ.

Ako postupovať v prípade záujmu?

Najskôr získajte START verziu ekonomického systému POHODA. CD s touto verziou Vám radi zašleme zadarmo, prípadne si ju môžete stiahnuť zo stránky Skúšobné verzie a demoverzie na stiahnutie.

Nainštalujte POHODA ŠTART a po jej spustení stlačte tlačidlo Registrácia. V dialógovom okne zvoľte prepínač Žiadosť o zaslanie čísla pre školskú verziu a stlačte tlačidlo Ďalší. Vyplňte všetky potrebné údaje a potvrdenú žiadosť spolu s príslušným dokladom o registrácii školy zašlite na adresu spoločnosti STORMWARE, Matúšova 48, 811 04 Bratislava.

Školy musia predložiť prehlásenie o tom, že nakúpený software nebudú využívať na komerčné účely. Komerčné vzdelávacie organizácie musia predložiť živnostenský list, príp. výpis z obchodného registra a doklad o vykonávaní kurzov výučby programu POHODA.

Bezplatný seminár "POHODA pre učiteľov"

Aby sme Vám uľahčili rozhodovanie o zavedení licencie POHODA EDU do výučby, ponúkame Vám bezplatný seminár POHODA pre učiteľov. Seminár je určený pre pedagógov, ktorí zvažujú využitie programu POHODA pri výučbe a jeho cieľom je zoznámiť účastníkov s možnosťami využitia ekonomického a účtovného systému POHODA vo výučbe.

Na stránke s viacerými informáciami o seminári nájdete taktiež prihlášku.

Referencie

Školskú verziu v súčasnom období používa niekoľko stredných, vyšších odborných a vysokých škôl v celej Slovenskej republike. Školskú verziu napríklad registrovali:

 • Bilingválne Gymnázium, Žilina
 • Dievčenská odborná škola, Štúrovo
 • Ekonomická fakulta, Košice
 • Ekonomická univerzita, Bratislava
 • Gymnázium, Vrútky
 • Gymnázium, Bratislava
 • Gymnázium, Žilina
 • Gymnázium, Turzovka
 • Obchodná akadémia, Ilava
 • Obchodná akadémia, Pezinok
 • Obchodná akadémia, Spišská Nová Ves
 • Obchodná akadémia, Považská Bystrica
 • Obchodná akadémia, Rožňava
 • Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra
 • SOU poľnohospodárske, Pribeník
 • Stredná priemyselná škola, Bánovce nad Bebravou
 • Stredná priemyselná škola, Revúca
 • Stredná priemyselná škola dopravná, Bratislava
 • Súkromná obchodná akadémia EUROŠKOLA, Prešov
 • Súkromná stredná škola podnikania, Pohranice
 • Základná škola, Bratislava
 • Základná škola, Málinec
 • Združená stredná škola odevná a textilná, Košice
 • Združená stredná škola, Brezová pod Bradlom
 • ZSŠ hotelových služieb a obchodu, Prievidza

Cenník

Na výučbu účtovníctva ... ... zadarmo

Vyskúšať Poradiť sa Objednať
 

Stiahnutie programu POHODA Start
 • 500 záznamov v účtovnom denníku
 • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
 • 200 záznamov v agende skladových pohybov
 • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
 • 100 záznamov v ostatných agendách
 • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 132389 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: