Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Odborné školenia > Skladové hospodárstvo - práca s dokladmi

Školenie Skladové hospodárstvo - práca s dokladmi

Kategória: C

Na úvod tohto kurzu Vám, ktorí denne pracujete v skladových agendách programu POHODA s rôznymi skladovými dokladmi, v skratke zhrnieme spôsoby zavedenia skladových zásob do programu a možnosti využitia skladových kariet. Hlavná časť školenia sa venuje vkladaniu skladových zásob do skladových dokladov (príjemka, výdajka, objednávka, prevodka, predajka), práci s týmito dokladmi (tvorba, vymazanie, tvorba iného typu dokladu, špeciálne operácie s dokladom), možnostiam agend Výroba, Pohyby, Reklamácie a Servis, práci s výrobnými číslami, šaržami, čiarovými kódmi a pod.

Kurz je určený: skladníkom, fakturantkám a ďalším pracovníkom, ktorí v programe POHODA vytvárajú alebo inak pracujú so skladovými dokladmi.

Zľava na školenie k novému programu

Školenie sa začína o 9.00 hod. Kurz je pripravený ako poldenný a jeho skutočná dĺžka závisí od počtu účastníkov (najčastejšie 5-6 hodín).

Cena školenia: 62 € (bez DPH)

Náplň školenia

 • Uvítanie účastníkov školenia a úvodné slovo o organizácii školenia.
 • Základné informácie o možnostiach vedenia skladovej evidencie v programe POHODA a o zavedení skladovej evidencie.
 • Základné informácie o možnostiach skladových zásob.
 • Spôsoby vkladania zásob do všetkých typov dokladov (príjemky, výdajky, ponuky, dopyty).
 • Objednávky a špeciálne funkcie objednávok.
 • Agenda Výroba.
 • Prevod medzi skladmi.
 • Predajky.
 • Inventúra.
 • Pohyby zásob.
 • Agendy Reklamácie a Servis.
 • Zásoby s evidenčnými číslami. Čiarové kódy.

Ďalšie informácie:

Prehľad školení
Modelové vzdelávacie plány
Termíny a objednávka školení
 

Stiahnutie programu POHODA Start
 • 500 záznamov v účtovnom denníku
 • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
 • 200 záznamov v agende skladových pohybov
 • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
 • 100 záznamov v ostatných agendách
 • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 128251 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: