Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Odborné školenia > Základné školenie – krok za krokom

Základné školenie – krok za krokom

Kategória: B

Ideálne školenie na získanie základných vedomostí. V rámci kurzu sa oboznámite so základnými pojmami používanými v programe POHODA a naučíte sa ovládať jeho všeobecné funkcie, ktoré budete pri svojej každodennej práci potrebovať. Po absolvovaní tohto kurzu budete môcť ihneď začať pracovať s programom POHODA. Kurz predstavuje odrazový mostík pre absolvovanie nadväzujúcich školení.

Kurz je určený: všetkým novým, ale i budúcim užívateľom programu POHODA, ktorí chcú urýchliť oboznámenie sa s novým programom a začať využívať jeho možnosti.

Zľava na školenie k novému programu

Školenie sa začína o 9.00 hod. Kurz je pripravený ako poldenný a jeho skutočná dĺžka závisí od počtu účastníkov (najčastejšie 3,5-4 hodiny).

Cena školenia: 59 € (bez DPH)

Náplň školenia

 • Uvítanie účastníkov školenia a úvodné slovo o organizácii školenia.
 • Stručný popis jednotlivých častí programu POHODA s vysvetlením, na čo slúžia.
 • Práca s tabuľkou. Usporiadanie tabuľky, zobrazovanie a skrývanie stĺpcov, zmena ich poradia a šírky.
 • Triedenie záznamov a dokladov, ich vyhľadávanie a výber.
 • Vysvetlenie funkčnosti záložiek nad tabuľkou.
 • Práca s formulárom. Popis ovládacích prvkov formulára a vysvetlenie základných činností s formulárom, vrátane pridávania nového záznamu, kopírovania a vymazania záznamu.
 • Precvičenie práce s tabuľkou a formulárom na praktických príkladoch.
 • Základné informácie o tlačových zostavách a zálohovaní.
 • Ukážkové zavedenie novej účtovnej jednotky do programu.

Ďalšie informácie:

Prehľad školení
Modelové vzdelávacie plány
Termíny a objednávka školení
 

Stiahnutie programu POHODA Start
 • 500 záznamov v účtovnom denníku
 • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
 • 200 záznamov v agende skladových pohybov
 • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
 • 100 záznamov v ostatných agendách
 • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 128251 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: