Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

POHODA Lite

Variant POHODA Lite je program na vedenie jednoduchého účtovníctva vrátane súvisiacich agend. Obsahuje celý rad užitočných funkcií. Umožňuje zákazkové vedenie jednoduchého účtovníctva pre neobmedzený počet firiem.

jednoduché účtovníctvo
fakturácia
objednávky
financie
hotovostný predaj bez skladov
majetok
kniha jázd

Funkcie a možnosti

POHODA Lite

obsahuje štandardné funkcie

jednoduché účtovníctvo
peňažný denník, predkontácie, možnosť vedenia i pre klientov na zákazku
financie
pokladňa, banka, interné doklady
dane
priznanie DPH, súhrnný výkaz, kontrolný výkaz, podklady pre daň z príjmov, priznanie k dani z príjmov, priznanie k dani z motorových vozidiel, elektronické podanie daňových priznaní a výkazov
homebanking
tvorba a export príkazov, import a zaúčtovanie výpisov
cudzie meny
čiastky v cudzích menách, kurzové lístky, cudzojazyčné zostavy
objednávky
ponuky, dopyty, vydané a prijaté objednávky
fakturácia
vydané a prijaté faktúry, zálohové faktúry, príkazy na úhradu, elektronická fakturácia
adresár
správa obchodných kontaktov, komunikačné funkcie, organizácia dokumentov
hotovostný predaj bez skladov
agenda Kasa Mini na rýchly predaj bez nadväznosti na skladové hospodárstvo
poštové zostavy
poukážky, obálky, sprievodky, štítky
majetok
dlhodobý, leasingový, drobný majetok
kniha jázd
vozidlá, jazdy
editor tlačových zostáv
REPORT Designer
 
Variant POHODA Lite je dostupný iba v základnom rade POHODA.

Nenašli ste funkciu, ktorú ste hľadali?

Pozrite sa, aké iné varianty obsahujú sklady, mzdy a ďalšie funkcie.
POROVNANIE VARIANTOV

Variant si môžete ešte funkčne rozšíriť

 
prehliadač účtovníctva POHODA Look Variant slúži na prehliadanie a kontrolu účtovných údajov a dokladov nahratých v akomkoľvek inom variante systému POHODA a na tlačenie zostáv. Je určený pre klientov účtovných firiem, ktorí si nechávajú účtovníctvo spracovávať externe.
viac

Cenník

POHODA Lite
1 PC
licencia pre 1 počítač
230 €
MLP Nesieťová prídavná licencia je určená na inštaláciu jednej kópie zodpovedajúceho radu a variantu systému POHODA na ďalší počítač v rámci jedného miestne oddeleného pracoviska tej istej organizácie.
nesieťová licencia
92 €

Ceny sú uvedené bez DPH a platia od 1. 9. 2023.

KOMPLETNÝ CENNÍK