Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Termíny a objednávka seminára POHODA pre učiteľov

Ponúkame Vám zoznámenie s možnosťami využitia ekonomického a účtovného systému POHODA vo výučbe (licencia zadarmo).

Spoločnosť STORMWARE ponúka pre školy špeciálnu školskú verziu obľúbeného ekonomického systému POHODA EDU, ktorú môžu pedagógovia využiť pri výučbe účtovníctva na počítači. POHODA EDU je registrovaným školám poskytovaná ZADARMO. Podrobné informácie o variante programu POHODA EDU nájdete tu.

Prečo využívať POHODA EDU vo výučbe

  • Pre účely výučby získate jeden z najrozšírenejších ekonomických systémov v Českej republike a na Slovensku.
  • POHODA obsahuje agendy jednoduché i podvojné účtovníctvo, fakturáciu, adresár, skladové hospodárstvo, evidencia miezd a majetku.
  • Registrované školy môžu túto učebnú pomôcku v plnej funkčnosti získať pre účely výučby zadarmo.
  • On-line dokumentáciu získavajú registrované školy v rámci produktu zadarmo, tlačenú dokumentáciu za cenu réžijných nákladov.
  • Možnosť nainštalovať POHODA EDU pre účely výučby na neobmedzený počet počítačov.

Aby sme Vám uľahčili Vaše rozhodovanie o nasadení licencie POHODA EDU do výučby, ponúkame Vám bezplatný seminár POHODA pre učiteľov.

Cieľom seminára je zoznámiť účastníkov s možnosťami využitia ekonomického a účtovného systému POHODA vo výučbe. Po absolvovaní kurzu budete poznať rozdiely medzi aplikáciou POHODA EDU a ďalšími licenciami ES POHODA. Naučíte sa zaviesť do ES POHODA cvičné účtovné jednotky pre jednotlivých študentov. Ďalej budete zoznámení s možnosťou využitia ES POHODA v jednotlivých vyučovacích predmetoch. Súčasťou seminára je i ukážka ako v rámci výučby demoštrovať napĺňanie jednotlivých účtovných princípov a odovzdávania praktických vedomostí v ovládaní ekonomického systému POHODA. Ďalšie informácie o bezplatnom seminári POHODA pre učiteľov nájdete tu.

Na seminár sa môžete prihlásiť prostredníctvom tohto formulára alebo telefonicky či osobne na vybranej pobočke (kontaktné údaje nájdete tu).
Počet aktuálne voľných miest pre jednotlivé termíny uvádzame v stĺpci Voľné. Po výbere termínu vyplňte počet účastníkov, mená jednotlivých účastníkov oddeľte čiarkou.

 
Dátum
Voľno
Obj.Cena

Vyplnenie polí označených * je povinné.

Kontakt na Vás
Názov školy: *
Kontaktná osoba: *
Telefón: *
E-mail: *
Poznámka
 

Objednávacie podmienky:

Za účasť na seminári nie je požadovaný žiadny poplatok. Bezplatného seminára sa môžu zúčastniť maximálne 3 učitelia z jednej školy.

Na účasť na bezplatnom seminári nie je právny nárok.

Poskytnuté údaje budú spracované v súlade so zásadami o ochrane osobných údajov.