Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Odborné školenia > Skladové hospodárstvo - nastavenie a zavedenie

Školenie Skladové hospodárstvo - nastavenie a zavedenie

Kategória: D

Kurz je zameraný na podrobné zoznámenie sa s možnosťami vedenia skladovej evidencie v programe POHODA s dôrazom na prvotné nastavenie skladových agend programu a zavedenie skladových zásob. Počas tohto školenia sa naučíte a vyskúšate si globálne nastavenie skladov, nastavenie cenotvorby a zľavovej politiky, založenie a rozčlenenie jednotlivých skladov, nastavenie prístupových práv v sekcii Sklady, možnosti skladových zásob, zavedenie počiatočných stavov skladov a základné spôsoby vkladania zásob do dokladov príjemka a výdajka.

Kurz je určený: administrátorom skladov, skladníkom a ďalším pracovníkom, ktorí nastavujú a používajú skladové hospodárstvo v programe POHODA.

Zľava na školenie k novému programu

Školenie sa začína o 9.00 hod. Kurz je pripravený ako poldenný a jeho skutočná dĺžka závisí od počtu účastníkov (najčastejšie 5-6 hodín).

Cena školenia: 66 € (bez DPH)

Náplň školenia

 • Uvítanie účastníkov školenia a úvodné slovo o organizácii školenia.
 • Základné informácie o váženej nákupnej cene a o skladovom hospodárstve v jednotlivých variantoch programu POHODA.
 • Nastavenie skladov v rámci globálneho nastavenia.
 • Tvorba a členenie skladov.
 • Vytvorenie cenotvorby a zľavovej politiky.
 • Založenie skladových kariet. Možnosti skladových kariet. Hromadné operácie s kartami.
 • Precenenie a evidenčné čísla.
 • Zavedenie skladovej evidencie a počiatočné stavy skladov.
 • Vkladanie zásob do dokladov typu príjemka a výdajka.
 • Nastavenie práv užívateľov.

Ďalšie informácie:

Prehľad školení
Modelové vzdelávacie plány
Termíny a objednávka školení
 

Stiahnutie programu POHODA Start
 • 500 záznamov v účtovnom denníku
 • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
 • 200 záznamov v agende skladových pohybov
 • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
 • 100 záznamov v ostatných agendách
 • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 128251 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: