Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Odborné školenia > Podvojné účtovníctvo I

Školenie Podvojné účtovníctvo I

Kategória: C

Cieľom kurzu je oboznámiť Vás so základnými účtovnými operáciami v programe POHODA, napríklad s tvorbou účtového rozvrhu a predkontácií, so zaúčtovaním pohľadávok, záväzkov a s ich likvidáciou v rámci pokladne a banky, s problematikou zálohových faktúr, so spracovaním vzájomných zápočtov, ale i s prácou s tlačovými zostavami.

Kurz je určený: účtovníkom a ďalším pracovníkom, ktorí vedú podvojné účtovníctvo firmy v programe POHODA a majú aspoň základné znalosti princípov účtovania. Nevyhnutným predpokladom pre absolovanie tohto kurz je orientácia v programe POHODA, preto Vám odporúčame absolovovať najskôr kurz POHODA pre začiatočníkov.

Zľava na školenie k novému programu

Školenie sa začína o 9.00 hod. Kurz je pripravený ako poldenný a jeho skutočná dĺžka závisí od počtu účastníkov (najčastejšie 5-6 hodín).

Cena školenia: 66 € (bez DPH)

Náplň školenia

 • Uvítanie účastníkov školenia a úvodné slovo o organizácii školenia.
 • Nastavenie podvojného účtovníctva v agendách Globálne nastavenie a Užívateľské nastavenie.
 • Účtová osnova, Predkontácie a ostatné číselníky (napr. číselné rady, strediská a pod.). Nastavenie počiatočných stavov pokladní a bankových účtov. Počiatočné stavy účtov.
 • Výklad a praktické cvičenia v agendách Prijaté/Vydané faktúry, Prijaté/Vydané zálohové faktúry. Spracovanie dobropisov a ponuka Záznam.
 • Príkaz na úhradu v Eur.
 • Práca v agendách Banka a Pokladňa zahrňujúca preplácanie pohľadávok a záväzkov. Vytváranie vzájomných zápočtov v agende Interné doklady.
 • Práca s tlačovými zostavami a možnosti kontroly účtovníctva (kontrolné tlačové zostavy). Účtovný denník.

Ďalšie informácie:

Prehľad školení
Modelové vzdelávacie plány
Termíny a objednávka školení
 

Stiahnutie programu POHODA Start
 • 500 záznamov v účtovnom denníku
 • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
 • 200 záznamov v agende skladových pohybov
 • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
 • 100 záznamov v ostatných agendách
 • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 128148 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: