Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Termíny a objednávka certifikačných skúšok

Pre prihlásenie sa na certifikačnú skúšku, prosím, vyplňte formulár a budeme Vás spätne kontaktovať pre dohodnutie individuálneho termínu.

Predovšetkým z dôvodu spracovania osobných údajov, bez ktorých sa databáza záujemcov o certifikáciu a držiteľov certifikátov nezaobíde, je možné pomocou tejto online objednávky na certifikačné testy prihlásiť iba jednu osobu. Ak chcete na certifikačné testy objednať viac záujemcov, vyplňte objednávku opakovane alebo nás kontaktujte na adrese certifikat@stormware.sk.

 
Datum
Typ certifikační zkoušky
Stav

Status zájemce o certifikát: Cena
Zájemce z komerční praxe 1 980,00 Kč
Pedagog, první pokus o certifikát 0,00 Kč
Pedagog, druhý a další pokus o certifikát 1 980,00 Kč
Student, první pokus o certifikát 480,00 Kč
Student, druhý a další pokus o certifikát 1 980,00 Kč

Zájemce o certifikát:  
 Zájemce o certifikát je zároveň objednatelem (pro fakturaci).
Titul:  
Jméno: *  
Příjmení: *  
Ulice: *  
Obec: *  
PSČ: *  
Telefon: *  
E-mail: *  
ID držitele certifikátu:1  

1Pokud už přihlašovaná osoba nějaký certifikát POHODA má.


Vyplnění polí označených * je povinné.

Fakturační adresa:   Dodací adresa:4
Firma/Škola:  *   Firma: 
Kód školy:2   Útvar:
Útvar:   Jméno:
Ulice:  *   Ulice: 
Obec: *   Obec:
PSČ: *   PSČ:
IČ:3 *    
IČ DPH:    
DIČ:    
Kontaktní osoba: *    
Telefon: *  
Fax:  
E-mail: *  

2Kód školy v rámci projektu POHODOVÁ škola.

3Pokud nemáte IČ přiděleno, nechte pole prázdné.

4Dodací adresu vyplňte pouze v případě, že se liší od adresy fakturační a jako formu úhrady jste zvolili zálohovou fakturu, příp. jste vybrali zaslání certifikátu poštou na fakturační/dodací adresu.

Způsob platby a doručení:    
Platba:5
Poznámka:
Převzetí certifikátu: osobně na pobočce, kde bude skládán test
zaslání poštou na fakturační, resp. dodací adresu
zaslání poštou na adresu účastníka testu

5U testů s termínem konání během 2 pracovních dnů bezprostředně následujících po dni objednání je možná pouze úhrada v hotovosti.

Zmluvné podmienky

Certifikačné testy a vydávanie certifikátov POHODA prebiehajú podľa Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti STORMWARE s.r.o.

Ceny certifikačných skúšok sú platné pre jedného účastníka a sú uvedené bez DPH.

Zmeniť termín certifikačnej skúšky alebo stornovať objednávku je možné bezplatne najneskôr do 12:00 hodín pracovného dňa, ktorý predchádza pôvodne objednanému termínu konania skúšky. Cena certifikačnej skúšky nie je vratná v prípade, že sa prihlásený účastník certifikačného testu nezúčastní.

Vami poskytnuté údaje spracovávame v súlade s Prehlásením o ochrane osobných údajov.