Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > PRODICT > Anglický slovník

PRODICT 2005 Anglický slovník

PRODICT 2005 je slovníkový software s rozsiahlou prehľadne spracovanou slovnou zásobou, jednoduchým intuitívnym ovládaním, možnosťou tvorby vlastných slovníkov a funkciami na výučbu a skúšanie v rôznych tematických lekciách. PRODICT 2005 Anglický slovník je základný variant s kvalitnou všeobecnou slovnou zásobou.

 

Obsahuje

 • veľké všeobecné slovníky
 • malé všeobecné slovníky

Počet hesiel

 • viac než 70 000 anglicko-českých hesiel
 • než 70 000 česko-anglických hesiel
 • celkom 145 000 hesiel a 455 000 významov

Prednosti

 • kvalitné slovníky (prepis výslovnosti, slovné spojenia a frázy, gramatické informácie)
 • nahovorená výslovnosť
 • fulltextové vyhľadávanie
 • automatické rozpoznanie jazyka
 • preklad zo súboru alebo zo schránky
 • užívateľské slovníky
 • výukový režim
 • skúšanie slovíčok

Obsiahnuté slovníky

 • Veľký česko-anglický slovník, Ivan Poldauf
  Najväčší súčasný česko-anglický slovník. Štandardné dielo popredného lexikografa prof. Poldaufa v spolupráci s britskými a americkými univerzitnými učiteľmi. Obsahuje veľké množstvo typických slovných spojení, fráz a obratov, mnoho príkladov a príloh, ale taktiež hovorové výrazy a slang.
 • Veľký americko-český slovník, Sinclair Nicholas
  Prvý veľký anglicko-český slovník zahŕňajúci celý anglický jazyk z amerického pohľadu. Je jediným anglicko-českým slovníkom s etymológiou hesiel v angličtine i v češtine, čo napomáha lepšiemu pochopeniu významu slov i ich vzťahov. Obsahuje americkú výslovnosť a pravopis, bežné skratky, slovotvorné predpony a prípony, množstvo amerických idiómov a slangových výrazov. Zahŕňa mnoho geografických, historických a kultúrnych reálií, ktoré nie je možné nájsť v ostatných slovníkoch. Tento slovník je ozvučený .
 • Anglicko-český slovník, Eva Stormová
  Všeobecný slovník stredného rozsahu s prehľadne spracovanou slovnou zásobou. Slovník navyše obsahuje veľké množstvo slovných spojení a príkladov, prepis výslovnosti a základné gramatické informácie. Súčasťou slovníka je prehľad nepravidelných tvarov.
 • Anglicko-český slovník frázových slovies, Lukáš Vodička
  Nenahraditeľný slovník pre študentov i profesionálov pokrývajúci najživšiu a významovo najrozsiahlejšiu skupinu anglickej slovnej zásoby.
 • Americký slang, Sinclair Nicholas
  Slovník amerického slangu s frázami a idiómami. Tento slovník je ozvučený .

Cenník

Typ licencie PRODICT
licencia pre 1 počítač 1 PC 56 €
nesieťová multilicencia pre 3 počítače MLP3 82 €
nesieťová multilicencia pre 10 počítačov MLP10 112 €
Ceny sú uvedené bez DPH.
Vyskúšať Poradiť sa Kúpiť

Kompletný cenník programu PRODICT