Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > PRODICT > Anglický komplet

PRODICT 2005 Anglický komplet

PRODICT 2005 je slovníkový software s rozsiahlou prehľadne spracovanou slovnou zásobou, jednoduchým intuitívnym ovládaním, možnosťou tvorby vlastných slovníkov a funkciami na výučbu a skúšanie v rôznych tematických lekciách. PRODICT 2005 Anglický komplet je variant s najrozsiahlejšou slovnou zásobou.

 

Obsahuje

 • veľké všeobecné slovníky
 • celý rad slovníkov ekonomického a humanitného zamerania

Počet hesiel

 • viac než 210 000 anglicko-českých hesiel
 • takmer 210 000 česko-anglických hesiel
 • celkom 420 000 hesiel a viac než 870 000 významov

Prednosti

 • kvalitné slovníky (prepis výslovnosti, slovné spojenia a frázy, gramatické informácie)
 • nahovorená výslovnosť
 • fulltextové vyhľadávanie
 • automatické rozpoznanie jazyka
 • preklad zo súboru alebo zo schránky
 • užívateľské slovníky
 • výukový režim
 • skúšanie slovíčok
 • ako BONUS navyše anglická lokalizovaná verzia

Ponúkané slovníky

 • Veľký americko-český slovník, Sinclair Nicholas
  Prvý veľký anglicko-český slovník zahŕňajúci celý anglický jazyk z amerického pohľadu. Je jediným anglicko-českým slovníkom s etymológiou hesiel v angličtine i v češtine, čo napomáha lepšiemu pochopeniu významu slov a ich vzťahov. Obsahuje americkú výslovnosť a pravopis, bežné skratky, slovotvorné predpony a prípony, množstvo amerických idiómov a slangových výrazov. Zahŕňa mnoho geografických, historických a kultúrnych reálií, ktoré nie je možné nájsť v ostatných slovníkoch. Tento slovník je ozvučený .
 • Veľký česko-anglický slovník, Ivan Poldauf
  Najväčší súčasný česko-anglický slovník. Štandardné dielo popredného lexikografa prof. Poldaufa v spolupráci s britskými a americkými univerzitnými učiteľmi. Obsahuje veľké množstvo typických slovných spojení, fráz a obratov, mnoho príkladov a príloh, ale taktiež hovorové výrazy a slang.
 • Anglicko-český slovník, Eva Stormová
  Všeobecný slovník stredného rozsahu s prehľadne spracovanou slovnou zásobou. Slovník navyše obsahuje veľké množstvo slovných spojení a príkladov, prepis výslovnosti a základné gramatické informácie. Súčasťou slovníku je prehľad nepravidelných tvarov.
 • Anglicko-český slovník frázových slovies, Lukáš Vodička
  Nenahraditeľný slovník pre študentov i profesionálov pokrývajúci najživšiu a významovo najrozsiahlejšiu skupinu anglickej slovnej zásoby.
 • Anglicko-český a česko-anglický technický automobilový slovník, Prof. Ing. František Vlk, DrSc.
  Odborný technický slovník z oblasti použitia, údržby, opráv, konštrukcie a testovania automobilov.
 • Anglicko-český počítačový slovník, Ing. Jaromír Kříž
  Odborný technický slovník z oblasti osobných počítačov.
 • Anglicko-český a česko-anglický ekonomický a obchodní slovník, PhDr. Ing. Miroslav Kalina
  Odborný slovník z oblasti ekonomickej, obchodnej, finančnej a právnej. Slovník obsahuje anglickú terminológiu z oblasti všeobecnej ekonomiky, obchodu, menovej a finančnej politiky, riadenia a rozhodovania. Pozornosť je venovaná oblasti marketingu a právnej terminológii, a to najmä s ohľadom na právo obchodné.
 • Česko-anglický právnický slovník, Ing. Věra Topilová
  Odborný slovník právnych a obchodných termínov.
 • Anglicko-český a česko-anglický lekársky slovník, Ing. Věra Topilová
  Odborný lekársky slovník. V anglicko-českej časti je vždy uvedená bežná anglická výslovnosť termínov.
 • Anglicko-český a česko-anglický prírodovedný slovník, Ing. K. Sigler, Dr. V. Vacata
  Multidisciplinárny slovník z oblasti biológie, poľnohospodárstva, lesníctva, ekológie, životného prostredia a ďalších oborov.
 • Americký slang, Sinclair Nicholas
  Slovník amerického slangu s frázami a idiómami. Tento slovník je ozvučený .

Cenník

Typ licencie PRODICT
licence pro 1 počítač 1 PC 99 €
nesieťová multilicencia pre 3 počítače MLP3 149 €
nesieťová multilicencia pre 10 počítačov MLP10 198 €
Ceny sú uvedené bez DPH.
Vyskúšať Poradiť sa Kúpiť

Kompletný cenník programu PRODICT