Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Atestácia akosti produktu POHODA 2003

Dňa 10. 03. 2003 bol udelený atest akosti ekonomickému systému POHODA 2003. Atestáciu vykonalo atestačné stredisko informačných systémov poverené Ministerstvom informatiky ČR.

V prípade nákupu nového informačného systému môže atest akosti pomôcť odberateľovi pri rozhodovaní, ktorý z ponúkaných systémov najlepšie vyhovuje jeho požiadavkám. Odberateľ tak získavá väčšiu istotu, že zakúpený systém je pre neho naozaj vhodný a perspektívny, pretože atestácia akosti ho chrání pre nekvalitnou ponukou a dodávkou a podporuje bezpečnosť investície.


Atestácia stanoví spôsobilosť informačného systému na základe zhody s určenými štandardmi, technickými normami, požadovaným stupňom bezpečnosti alebo na základe dosiahnutia vyššej úrovne technických a úžitkových vlastností, než požadujú štandardy a technické normy. Pri atestácii je posúdené, či informačný systém spĺňa vopred stanovené technické a iné podmienky, väčšinou určené štandardom ISVS. Štandard ISVS stanovuje minimálne požiadavky kladené na akosť programového vybavenia, dokumentáciu a poskytované služby a ich charakteristiky. Stanovuje i požiadavky overenia zhody so štandardmi, technickými normami a požiadavkami vyhlášok a zákonov. Akosť je overovaná na základe hodnotenia kvalitatívnych a kvantitatívnych metrík ČSN ISO/IEC. Atestáciu vykonávajú nezávislé inštitúcie, atestačné strediská. Atestácie akosti produktu sú vymedzené internou metodikou atestačného strediska, zaregistrovanou Ministerstvom informatiky ČR.


Stiahnutie programu POHODA Start
  • 500 záznamov v účtovnom denníku
  • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
  • 200 záznamov v agende skladových pohybov
  • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
  • 100 záznamov v ostatných agendách
  • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 132736 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť