Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > SEPA platba

SEPA - Jednotná platobná oblasť v eurách

SEPA (Single Euro Payments Area) - Jednotná platobná oblasť v eurách

SEPA je oblasťou, kde budú firmy a ďalšie ekonomické subjekty prijímať a vykonávať platby v eurách v rámci Európy (cezhraničné a vnútroštátne) za rovnakých základných podmienok, práv a záväzkov bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. Ide o projekt štátov EÚ, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu, Švajčiarska a Monaka.

Platby medzi štátmi SEPA oblasti budú považované za domáce platby. SEPA zaručí rovnaké štandardy pre spracovanie platieb v rámci krajiny aj medzi krajinami v tejto oblasti. Prijatím nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 260/2012 bol stanovený termín prechodu na SEPA úhrady a SEPA inkasá od 01. 02. 2014. Od tohto dátumu je právnická osoba povinná pri všetkých eurových platbách v SR, i v rámci krajín používajúcich SEPA platby, používať číslo účtu v medzinárodnom formáte IBAN. V súvislosti s prechodom na SEPA platby sa zaviedli povinnosti XML štandardov podľa ISO 20022.

Ako je ekonomický a informačný systém POHODA pripravený na prechod SEPA?

Ekonomický a informačný systém POHODA je na projekt SEPA pripravený. Integrované boli funkcionality konverzie IBAN a IBAN kalkulačky na hromadný alebo jednotlivý prevod čísel bankového účtu z tuzemského formátu do medzinárodného formátu IBAN. V prípade, že klient má s bankou zabezpečenú službu XML komunikácie podľa štandardov pre SEPA platby, môže v ekonomickom a informačnom systéme POHODA vytvárať tuzemské príkazy pre platby v rámci SR a krajín používajúcich SEPA platby a zahraničné príkazy pre platby mimo do ostatných krajín a načítavať do systému XML výpisy.

Stiahnutie programu POHODA Start
  • 500 záznamov v účtovnom denníku
  • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
  • 200 záznamov v agende skladových pohybov
  • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
  • 100 záznamov v ostatných agendách
  • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 133082 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť