Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

PDF

Ekonomicko-informačný systém POHODA podporuje niekoľko formátov pre výmenu dokumentov elektronickou cestou:

 • export do univerzálneho formátu PDF s možnosťou odoslania priamo z programu POHODA,
 • vlastný systém pre prenos obchodných dokladov STORMWARE eForm.

Export do formátu PDF

Podpora tlače do PDF je súčasťou inštalácia systému POHODA. Doklady a tlačové zostavy vytvorené v programe POHODA môžete vďaka tomu jednoducho previesť do tohto univerzálneho zobrazovacieho formátu. Zostavy vo formáte PDF je možné jednoducho priamo z programu POHODA odosielať. POHODA v tomto smere spolupracuje buď s východiskovým alebo so SMTP e-mailovým klientom.

Pre export a nasledujúce odoslanie PDF dokumentov POHODA podporuje:

 • šablóny e-mailových správ - pre často používané texty alebo pre správy opakovane posielané na rovnaké e-mailové adresy (napr. pravidelná fakturácia),
 • hromadné posielanie prostredníctvom SMTP klienta elektronickej pošty (napr. hromadná fakturácia, hromadné zaslanie upomienok faktúr v omeškaní),
 • zabezpečenie PDF dokumentov elektronickým podpisom a časovou pečiatkou, či už jednorázovo (využitím povelu pred prevodom zostáv do PDF), alebo automaticky na všetkých PDF dokumentoch vytváraných a posielaných z programu POHODA.

FZVystavenú faktúru vo formáte PDF jednoducho odošlete taktiež z účtovného programu POHODA Start. Ten si môžete zadarmo stiahnuť z internetových stránok
www.fakturacia-zadarmo.sk.

Ktorú POHODU vybrať?

Export do formátu PDF, vrátane zabezpečenia PDF dokumentov elektronickým podpisom a časovou pečiatkou podporujú všetky rady a varianty programu POHODA.

Porovnanie variantov
Vyberte si najvhodnejší variant systému POHODA:


Kam ďalej?

Vystavovanie faktúr a objednávok
Tlačové zostavy a výstupy
Aplikácia REPORT Designer na úpravu tlačových zostáv
STORMWARE eForm


Stiahnutie programu POHODA Start
 • 500 záznamov v účtovnom denníku
 • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
 • 200 záznamov v agende skladových pohybov
 • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
 • 100 záznamov v ostatných agendách
 • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 133106 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť