Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Fakturácia a objednávky

Fakturácia a objednávky

Fakturácia tvorí spolu s účtovníctvom a sledovaním platieb jednu z najdôležitejších častí firemnej administratívy. V mnohých organizáciách je spojená s veľkým objemom ručnej práce. Práve preto sú tieto agendy v ekonomickom a informačnom systéme POHODA optimalizované tak, aby umožňovali užívateľom čo najjednoduchšie a najrýchlejšie zadávanie a z toho vyplývajúcu vysokú efektivitu práce.

Program podporuje rozúčtovanie dokladov a ich položiek a evidenciu DPH podľa zákonných požiadaviek a Vašu orientáciu i kontrolu dát uľahčujú väzby na účtovníctvo a ostatné súvisiace doklady. Pri vytváraní dokladov môžete využívať adresár obchodných partnerov a previazanosť so skladovým hospodárstvom. Perfektný vzhľad tlačených faktúr zvýši prestíž Vašej firmy.

Všetky faktúry i iné tlačové zostavy si môžete jednoducho upraviť podľa vlastných predstáv prostredníctvom REPORT Designera.

Videokurz POHODA - krok za krokom

Vzory faktúr v ekonomicko-informačnom systéme POHODA

Vzor faktúry v slovenskom jazyku

POHODA: Vydané faktúry môžu byť vystavené v rôznych jazykoch – faktúra vzor slovensky

Stiahnutie bezplatnej verzie POHODA Start
 

Vzor faktúry v anglickom jazyku

POHODA: Vydané faktúry môžu byť vystavené v rôznych jazykoch – faktúra vzor anglicky

Stiahnutie bezplatnej verzie POHODA Start
 

Vzor faktúry v nemeckom jazyku

POHODA: Vydané faktúry môžu byť vystavené v rôznych jazykoch – faktúra vzor nemecky

Stiahnutie bezplatnej verzie POHODA Start
 

Vzor faktúry vo francúzskom jazyku

POHODA: Vydané faktúry môžu byť vystavené v rôznych jazykoch – faktúra vzor francúzsky

Stiahnutie bezplatnej verzie POHODA Start
 

Kompletný priebeh zákazky v dokladoch

Ak chcete, môžete začať priamo faktúrou. V programe POHODA však môžete mať podchytený priebeh celých svojich zákaziek, napr.:

 • ako dodávateľ:
  ponuka > prijatá objednávka > vydaná zálohová faktúra > hradiaci doklad (pokladňa či banka) > vydaná faktúra > hradiaci doklad (pokladňa či banka),
 • ako odberateľ:
  dopyt > vydaná objednávka > prijatá zálohová faktúra > hradiaci doklad (pokladňa či banka) > prijatá faktúra > hradiaci doklad (pokladňa či banka).

Táto postupnosť má výhodu taktiež v tom, že z jedného dokladu jednoducho vytvoríte doklad následný, napr. z prijatej objednávky vydanú faktúru.

Doklady môžete zapisovať ako rýchlym účtovným spôsobom (bez jednotlivých položiek), tak detailným rozpísaním jednotlivých položiek a položky do nich vkladať buď ručne alebo zo zoznamu skladových zásob.

POHODA: Vydané faktúry môžu byť previazané s prijatými objednávkami, prijaté faktúry zase s vydanými objednávkami

POHODA v oblasti fakturácie a objednávok ďalej podporuje:

 • vytváranie nových dokladov skopírovaním a pomocou šablón (rovnako ako v iných častiach programu POHODA),
 • dobropisy, príp. ťarchopisy,
 • vzájomné zápočty neuhradených pohľadávok a záväzkov medzi obchodnými partnermi,
 • upozorňovanie na nastavený limit (kredit) nezaplatených pohľadávok u konkrétnych odberateľov – pri vystavovaní prijatej objednávky alebo vydanej faktúry POHODA skontroluje nastavený limit a na prípadné prekročenie upozorní,
 • členenie na strediská, činnosti a zákazky, a to ako celých dokladov, tak jednotlivých položiek,
 • hromadnú fakturáciu – podľa vzorovej faktúry POHODA vygeneruje naraz faktúry za všetkých vybraných odberateľov,
 • kontrolu viacnásobného splácania faktúr – pri každej faktúre je k dispozícii prehľad úhrad a pri prijatých faktúrach prehľad doteraz podaných príkazov na úhradu,
 • rýchle a komfortné vkladanie skladových položiek do dokladov pomocou čítačky čiarových kódov,
 • vytváranie (zálohových) faktúr z príjemok a výdajok,
 • rezerváciu skladových položiek vkladaných do prijatej objednávky,
 • vytváranie upomienok faktúr v omeškaní - či už jednotlivo, alebo viacerým vybraným odberateľom naraz (hromadne) atď.

 • QR platby vo formáte PAY by square - vďaka QR platbám môžete poskytovať platobné údaje svojím odberateľom a zrýchliť tak úhradu. QR kód platby na faktúre sa vyfotí smartfónom, resp. tabletom a platobný príkaz sa do bankovej aplikácie vyplní automaticky. Vytvorený platobný príkaz stačí skontrolovať, potvrdiť a odoslať do banky.

POHODA: Vydaná faktúra - QR kód platby

Ostatné pohľadávky a záväzky

Ostatné nefakturačné pohľadávky a záväzky sa z dôvodu prehľadnosti zapisujú do samostatných agend. POHODA do nich niektoré pohľadávky a záväzky taktiež automaticky generuje, napr.:

 • penalizačné faktúry,
 • záväzky splátok leasingového majetku,
 • záväzky voči daňovému úradu (DPH, DzP), zdravotným poisťovniam, sociálnej poisťovni a ďalšie záväzky vyplývajúce z miezd zamestnancov.

Príkazy na úhradu

Svoje záväzky jednoducho vložíte do príkazov na úhradu. Vytlačený príkaz na úhradu potom už len stačí odniesť do banky na preplatenie. Ak máte zriadené internetové bankovníctvo, odpadá Vám tlač príkazu a osobná návšteva banky. Všetky zvolené príkazy na úhradu POHODA uloží pomocou funkcií pre homebanking do súborov, ktoré potom jednoducho načíta do príslušného komunikačného programu a odošlete do banky elektronicky.

Ktorú POHODU vybrať?

Faktúry, zálohové faktúry, príkazy na úhradu a pod. vytvoríte vo všetkých radoch a variantoch programu POHODA. Ak chcete spracovávať taktiež ponuky, dopyty a objednávky, vyberajte z vyšších variantov, ako je variant Mini. Ak chcete v dokladoch pracovať taktiež so skladovými položkami, smerujte svoj výber do variantov, ktoré obsahujú skladové agendy a funkcie.

Porovnanie variantov
Vyberte si najvhodnejší variant systému POHODA:


Kam ďalej?

Adresár – zdroj informácií o obchodných kontaktoch
Jednoduché a podvojné účtovníctvo
POHODA a internetové bankovníctvo
Skladové hospodárstvo


Stiahnutie programu POHODA Start
 • 500 záznamov v účtovnom denníku
 • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
 • 200 záznamov v agende skladových pohybov
 • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
 • 100 záznamov v ostatných agendách
 • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 74324 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť