Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Fakturácia a objednávky

Fakturácia a objednávky

Fakturácia tvorí spolu s účtovníctvom a sledovaním platieb jednu z najdôležitejších častí firemnej administratívy. V mnohých prípadoch je spojená s veľkým objemom ručnej práce. Práve preto sú tieto agendy v systéme POHODA optimalizované tak, aby umožňovali čo najjednoduchšie a najrýchlejšie zadávanie a zaručili efektívnu prácu.

Množstvo užitočných funkcií

Vytváranie faktúr pomocou šablón alebo kópií faktúr. Tiež priamo z príjemok a výdajok

Dobropisy a upomienky faktúr v omeškaní

Vzájomné zápočty neuhradených pohľadávok a záväzkov

Upozorňovanie na nastavený limit nezaplatených pohľadávok pri konkrétnych odberateľoch

Členenie na strediská, činnosti a zákazky

Vkladanie skladových položiek do dokladu pomocou čítačky čiarových kódov

Kontrola viacnásobného splácania faktúr

Hromadné vystavovanie faktúr

Z jedného dokladu hravo vytvoríte následný doklad

POHODA využíva postupnosti dokladov jednotlivých zakáziek. Všetky údaje dostupné z predchádzajúceho dokladu vyplní automaticky.

dodávateľ
odberateľ

Ostatné pohľadávky a záväzky

Ostatné nefakturačné pohľadávkyzáväzky sa kvôli prehľadnosti zapisujú do samostatných agend. POHODA do nich niektoré pohľadávky a záväzky tiež automaticky generuje, napr.:

  • pohľadávky nadmerného odpočtu DPH,
  • záväzky splátok leasingového majetku,
  • záväzky voči finančnému úradu, zdravotným poisťovniam a sociálnej poisťovni a ďalšie záväzky vyplývajúce z miezd zamestnancov.

Príkazy na úhradu

Vaše záväzky jednoducho vložíte do príkazov na úhradu. S internetovým bankovníctvom vám navyše odpadá tlač príkazov a osobná návšteva banky. Všetky zvolené príkazy na úhradu POHODA uloží pomocou funkcií pre homebanking do súborov, ktoré potom jednoducho načítate do príslušného komunikačného programu alebo do internetbankingu a odošlete do banky elektronicky.

Mobilná aplikácia na fakturáciu

Mobilná aplikáce mPOHODA je šikovným pomocníkom a zároveň doplnkom k programu POHODA. S jej pomocou môžete vystavovať doklady aj z miest mimo dosahu vášho počítača, napríklad priamo u zákazníka. Všetky dáta vystavené v aplikácii potom stačí synchronizovať s vaším účtovným softvérom.

PODROBNEJŠIE INFORMÁCIE
O APLIKÁCII mPOHODA

Prepojenie s programom POHODA Mobilná aplikácia na fakturáciu