Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Voliteľné parametre a úpravy agend

Každý má na informačný systém špecifické nároky. Preto POHODA E1 svojim užívateľom ponúka aj možnosť užívateľských úprav prostredníctvom agendy Voliteľné parametre.

POHODA E1 má veľkú škálu agend. Aj tie si upravíte podľa vás

Pomocou voliteľných parametrov môžete rozšíriť či upraviť väčšinu východiskových agend a ich tlačových zostav. Navyše aj pri týchto individuálnych úpravách pomáha POHODA svojim užívateľom automatickými funkciami. Keď budete mať rovnaké parametre zadané vo viacerých agendách, budú sa automaticky prenášať spolu s ďalšími údajmi záznamu.

Tabuľku s novo pridanými parametrami je možné exportovať do rôznych formátov, na prenos dát môžete využiť aj XML rozhranie.

Hravo si vytvoríte aj vlastné agendu

Voliteľné parametre umožňujú kompletne vytvoriť vlastnú užívateľskú agendu, ktorá sa dá previazať aj s ďalšími agendami programu POHODA E1. Vlastnú agendu môžete navyše viac prispôsobiť vašim potrebám pomocou programového kódu vo VBS (Visual Basic Script). Nová agenda vám potom poslúži napríklad na evidenciu prevádzky autopožičovne.