Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Adresár, kontakty a úlohy

Bez dokonale prehľadného adresára obchodných kontaktov sa dnes len tak nezaobídete. V podnikaní patrí k jednej z najvýznamnejších databáz, ktorá obsahuje naozaj cenné údaje. Rovnako dôležitý je prepracovaný systém úloh a upozornení, ktorý dohliada na to, aby ste v pracovnom zhone na nič nezabudli.

Pridanie kontaktu za pár momentov

spolupráca s Registrom účtovných závierok, zoznamami FS a VIES

vyhľadávanie polohy na internetovej mape

zaznamenávanie obchodných informácii ľubovoľného typu - udalostí

Maximálne uľahčenie práce

Vyťažte maximum z prednastavených údajov

Keď v adresári prednastavíte svojim odberateľom aj ďalšie údaje, POHODA ich využije pri mnohých operáciách. Ako napríklad preferovaný spôsob platby, predkontáciu pre zaúčtovanie a členenie DPH pre faktúry, splatnosť pohľadávok, tolerované dni splatnosti, atď.

Jednoduchý prístup k dôležitým dokumentom

Čo obchodný partner a zákazník, to množstvo dokumentov – listov, zmlúv a dalšieho „papierovania“. V programe POHODA si ich môžete priradiť nielen priamo k jednotlivým záznamom v adresári, ale tiež do ďalších agend. Sprehľadníte a zrýchlite si tak prácu.

Všetko je logicky prepojené

Pri vašej práci mnohokrát využijete rýchlu dostupnosť súvisiacich účtovných dokladov daného klienta. Všetky agendy sú totiž navzájom previazané. Tak prečo si napríklad pri riešení reklamácie neotvoriť nesprávne vystavený doklad priamo z adresára?

V spojení s klientami a partnermi

Priamo z adresára programu POHODA pošlete e‑mail, napíšete alebo zavoláte niekomu cez Skype. V spolupráci s aplikáciou Microsoft Word si vytvoríte zlučovací dokument pre vybrané adresy, ktorý potom použijete na hromadnú korešpondenciu alebo na hromadnú e-mailovú správu.

Export údajov pre poštu

V Pohode môžete pripraviť a vyexportovať údaje o zásielkách, ktoré potom nahráte do aplikácie ePodací hárok. Údaje môžete exportovať z Adresára a z ďalších agend, v ktorých vytvárate doklady pre vašich zákazníkov.

Termíny úloh za vás postráži POHODA

Prepracovaný systém poznámok, úloh a upozornení, vďaka ktorému na nič nezabudnete. POHODA vám pomôže so zaznamenávaním vlastných poznámok, aj s prideľovaním úloh kolegom. Termínovo najbližšie úlohy sa navyše zobrazujú na informačnej ploche programu.