Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Import a export údajov

Vďaka komunikačnému rozhraní XML môžete prijímať a odosielať údaje v rámci rôznych aplikácií. Vrátane internetových obchodov a externých softvérových modulov na spracovanie údajov súvisiacich s databázami programu POHODA.

Jedno z riešení XML importu a exportu údajov je POHODA mServer.

Výhody XML komunikácie

vysoká bezpečnosť operácií

kontrola údajov a upozornenie na chybu

neustály vývoj a zvyšovanie výkonnosti

prenositeľnosť medzi ľubovoľnými systémami