Plánované zmeny v kompatibilite

Popis plánovaných zmien v XML komunikácii programu POHODA
Popis
Termín
Release
Podrobnosti
XML komunikácia v agendách Vydané faktúry a Prijaté faktúry prestane od verzie 13003 kvôli zmenám v Intrastate od 1.1.2022 podporovať pre import dokladov s príznakom "Intrastat" elementy:
state a stateOfOrigin.

Tieto elementy boli nahradené novými elementami:
countryOfOrigin           (pre vydané/prijaté faktúry)
countryOfDestination (pre vydané faktúry)
countryOfDispatch      (pre prijaté faktúry)

Pre spätnú kompatibilitu sme pre vás pripravili XSL transformačnú šablónu, ktorá vám umožní pre vydané faktúry používajúce Intrastat od 1.1.2022 previesť pôvodnú verziu XML dokumentu na novú verziu. V XSL šablóne je nutné, aby si každý užívateľ nastavil vlastnú východiskovú hodnotu pre novo pridaný parameter "statPuvodu".
v XSL šablóne sa jedná o túto časť xsl:param name="statPuvodu" select="'xx'"/

Odkaz na novú verziu XSD schéma invoice.xsd pre import/export dokladu "Faktúra".
Február 2022
13003
Posledná aktualizácia 10. 02. 2022