Plánované zmeny v kompatibilite

Popis plánovaných zmien v XML komunikácii programu POHODA
Popis
Termín
Release
Podrobnosti
XML komunikácia v agende Zákazky je od verzie 13100 upravená pre nastavenie parametra Stav zákazky. V programe POHODA došlo k zmene, po novom je možné definovať vlastnú hodnoty do stavu zákazky. XML komunikácia bola preto rozšírená o novú definíciu parametra "Stav zákazky" pomocou elementu status , ktorý umožní definovať stav zákazky cez refType (ID, IDS). Súčasne zostane ponechaná i pôvodná definícia stavu zakázky cez element contractState .
Pokiaľ pri importe zákazky nedohľadáme priradený stav zákazky v programe Pohoda, potom sa vytvorí „Warning“ a zákazka bude vytvorená bez nastavenej hodnoty v parametre "Stav“.
Iba vo verzii 13100 bude program POHODA podporovať v XML dokumente zadanie oboch variantov "Stavu zákaziek". Pokiaľ budú vo vstupnom XML dokumente zadané oba varianty, potom bude mať väčšiu prioritu nová definícia stavu zákazky cez element status . Pôvodný element contractState nebude od verzie 13200 podporovaný.

Odkaz na novú verziu XSD schéma contract.xsd
Máj 2022
13100
XML komunikácia v agendách Vydané faktúry a Prijaté faktúry prestane od verzie 13003 kvôli zmenám v Intrastate od 1.1.2022 podporovať pre import dokladov s príznakom "Intrastat" elementy:
state a stateOfOrigin.

Tieto elementy boli nahradené novými elementami:
countryOfOrigin           (pre vydané/prijaté faktúry)
countryOfDestination (pre vydané faktúry)
countryOfDispatch      (pre prijaté faktúry)

Pre spätnú kompatibilitu sme pre vás pripravili XSL transformačnú šablónu, ktorá vám umožní pre vydané faktúry používajúce Intrastat od 1.1.2022 previesť pôvodnú verziu XML dokumentu na novú verziu. V XSL šablóne je nutné, aby si každý užívateľ nastavil vlastnú východiskovú hodnotu pre novo pridaný parameter "statPuvodu".
v XSL šablóne sa jedná o túto časť xsl:param name="statPuvodu" select="'xx'"/

Odkaz na novú verziu XSD schéma invoice.xsd pre import/export dokladu "Faktúra".
Február 2022
13003
Posledná aktualizácia 04. 11. 2022