Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Kniha jázd, cestovné príkazy a daň z motorových vozidiel

S programom POHODA môžete mať prehľad o priemernej spotrebe firemných i súkromných vozidiel. Pomôže vám vypočítať i daň z motorových vozidiel. Priznanie pre túto daň môžete potom odoslať elektronicky.

POHODA za vás veľa vecí vykoná automaticky

vyúčtuje náhrady za použitie súkromného vozidla

vypočíta stravné a vreckové podľa platných sadzieb

zaúčtuje súvisiace účtovné prípady

podporuje vreckové a zálohy v rôznych menách

eviduje ostatné výdaje cesty (ubytovanie, cestovné a iné)

vytvorí cestovné príkazy a knihu/denník jázd

Majte o všetkom prehľad

V programe POHODA si jednoducho vytvoríte ľubovoľné množstvo jázd pre firemné i súkromné vozidlá používané na služobné cesty. Okrem konkrétnych údajov o jednotlivých jazdách čerpá POHODA údaje z agendy o vozidách a agendy o vodičoch.

Cestovné príkazy za okamih hotové

Tuzemské i zahraničné cestovné príkazy sú v programe POHODA hotové za okamih. K tomu určené agendy sú naviac prepojené s knihou jázd – jednotlivé jazdy tak ľahko prenesiete priamo do cestovných príkazov.

POHODA pri dani z motorových vozidiel sama zohľadní a vypočíta

  • najbližšiu nižšiu sadzbu
  • kombinovanú dopravu
  • mesiace, v ktorých vozidlo podliehalo dani
  • reálnu daň a doplatky
  • predpokladanú daň