Kniha jázd a daň z motorových vozidiel

S programom POHODA môžete mať prehľad o priemernej spotrebe firemných i súkromných vozidiel. Pomôže vám vypočítať i daň z motorových vozidiel. Priznanie pre túto daň môžete potom odoslať elektronicky.

Majte o všetkom prehľad

V programe POHODA si jednoducho vytvoríte ľubovoľné množstvo jázd pre firemné i súkromné vozidlá používané na služobné cesty. Okrem konkrétnych údajov o jednotlivých jazdách čerpá POHODA údaje z agendy o vozidách a agendy o vodičoch.

POHODA pri dani z motorových vozidiel sama zohľadní a vypočíta

  • najbližšiu nižšiu sadzbu
  • kombinovanú dopravu
  • mesiace, v ktorých vozidlo podliehalo dani
  • reálnu daň a doplatky
  • predpokladanú daň