Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Design, ovládanie a tlačové zostavy

Nemusíte byť odborníkmi na prácu s počítačom. POHODA vyniká prehľadným a praktickým riešením okien jednotlivých agend, ktoré perfektne dopĺňa viac ako stovka tlačových zostáv. Každodennú prácu vám tak maximálne uľahčí a sprehľadní, vďaka čomu sa môžete lepšie sústrediť na to, čo je pre vás naozaj dôležité.

Jednoduché a intuitívne ovládanie

ovládánie pomocou myši alebo klávesových skratiek

využitie šablón (vzorov) najčastejšie používaných dokladov a dokumentov

mnžstvo výpočtov a rutinných operácií urobí POHODA automaticky

kalkulačka na jednoduchšie výpočty – výsledky sa dajú preniesť priamo do polí pre čiastku alebo text

otvorenie viacerých okien s agendami, účtovnými jednotkami alebo obdobiami naraz

možnosť preskočit pole, ktoré nechcete vypĺňať

Pomocníci pri práci v Pohode

Pomocník v programe

 • interaktívny pomocník – po stlačení klávesy F1 sa zobrazí stránka so základným popisom otvorenej agendy
 • kontextový pomocník – pomocník ku každému polu formulára agendy vyvoláte skratkou CTRL + F1

Príručka užívateľa

 • tlačená verzia – príručku dostanete priamo k nákupu programu, ale tiež si ju môžete objednať na expedicia@stormware.sk
 • elektronická verzia na stiahnutie v PDF
 • online verzia – príručku si môžete otvoriť na webe, do príslušnej kapitoly sa prepnete aj priamo z programu POHODA

Informačná plocha, na ktorej nájdete tie najaktuálnejšie informácie

Vďaka informačnej ploche máte neustále na očiach stav vašich finančných prostriedkov, pohľadávok a záväzkov, najbližších termínov úloh a ďalšie užitočné informácie. Zobrazuje sa pri vstupe do účtovnej jednotky, prípadne keď sú zatvorené všetky agendy.

Stav vašich pohľadávok a záväzkov
Lorem ipsum
 
Stav vašich finančných prostriedkov
Lorem ipsum
 
Najbližšie termíny daňového kalendára
Lorem ipsum
 
Najbližšie úlohy
Lorem ipsum
 

Ľahká orientácia a logické usporiadanie

Okno programu je prispôsobené na jednoduchší zápis údajov a prácu s údajmi. Vďaka dynamickým formulárom tak budete mať k dispozícii všetky polia, ktoré práve potrebujete.

Panel agend zobrazuje ikony otvorených agend, umožňuje rýchlé prepínanie a zobrazuje stavy vkladania údajov z jednej agendy do druhej
Test
Lorem ipsum
 
Formulár s detailom aktuálneho záznamu
Test
Lorem ipsum
 
Dynamické záložky pre ľahký výber záznamov podľa zadaných podmienek
Test
Lorem ipsum
 
Tabuľka so všetkými záznamami
Test
Lorem ipsum
 

Prehľadné výstupy vďaka množstvu tlačových zostáv

Všetky záznamy, ktoré zapisujete v priebehu vašej práce v systéme POHODA, si môžete vytlačiť. Tieto prehľadné výstupy nazývame tlačové zostavy. A aby vám žiadna pri práci a komunikácii s úradmi alebo obchodnými partnermi nechýbala, má ich POHODA takmer tisíc.

 • Dokladové zostavy
 • Úradné tlačivá
 • Súpisky s prehľadom vybraných záznamov
 • Prehľady a grafy
 • Štítky pre adresy, etikety, listové obálky, poštové poukážky, paragóny
 • Kontrolné zostavy pre správnosť zaúčtovania dokladov
 • Zostavy vo formáte HTML pre webové rozhranie

4 najväčšie výhody tlačových zostáv

Úpravy na mieru

Pomocou editoru tlačových zostáv REPORT Designer si môžete každú existujúcu zostavu upraviť podľa vás – vytvoriť ju v cudzom jazyku, doplniť o logo firmy, graf atď.

Jednoduchá záloha

Všetky tlačové výstupy si môžete zálohovať a následne pomocou zadarmo dodávaného doplnku REPORT Viewer kedykoľvek pozrieť.

Export do iných formátov

Zostavy ľahko vyexportujete do formátov PDF a HTML. Pre ďalšiu prácu s údajmi v aplikácii Microsoft Excel využijete tiež export do XLS.

Individuálne nastavenie tlače

Každej zostave môžete priradiť vlastné parametre tlače. Napríklad poštové poukážky sa budú automaticky tlačiť na čiernobielej tlačiarni, faktúry s logom zase na farebnej.