Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Design a ovládanie

Design a ovládanie

Nemusíte byť odborníkmi v práci na počítači. POHODA vyniká prehľadným a maximálne praktickým riešením okien jednotlivých agend. Užívateľská prívetivosť a nekomplikovaný design patria medzi jej základné piliere, rovnako ako rozsiahly systém interaktívneho a kontextového pomocníka.

Videokurz POHODA - krok za krokom

V účtovnom programe POHODA všetko ovládate pomocou šikovných klávesových skratiek a niekoľkých kliknutí myšou. POHODA navyše veľa postupov vytuší s predstihom za Vás a celkovo Vám tak ovládanie zjednoduší. Uľahčí Vám každodennú prácu a Vy sa tak môžete lepšie sústrediť na to, čo je pre Vás naozaj dôležité.

Jednoduché ovládanie

 • Ovládať program, teda otvárať agendy, vypĺňať a editovať jednotlivé polia, pohybovať sa vo formulároch a tabuľkách, používať povely atď., môžete buď z klávesnice pomocou kláves a klávesových skratiek, alebo myšou, prípadne obidva spôsoby kombinovať. Záleží, ako ste zvyknutí a čo je pre Vás pohodlnejšie. Môžete si taktiež vytvárať vlastné klávesové skratky a používať ďalšie vlastné nastavenia.
 • Prvky ovládania programu, akými sú klávesové skratky, tlačidlá alebo povely nástrojových líšt, sú plne užívateľsky definovateľné v štýle programov Microsoft Office.
 • Prostredie, v ktorom pracujete, je prívetivé a praktické. Jednotlivé agendy si môžete pre zvýšenie prehľadnosti odlíšiť farebným pruhom.

POHODA: Zobrazená agenda Vydané faktúry, na pozadí otvorené ďalšie agendy

 • Pre zrýchlenie zápisov je možné využívať vzory najčastejšie používaných dokladov a dokumentov, tzv. šablóny. Nový doklad alebo záznam sa vďaka nim vytvorí s predvyplnenými údajmi, ktoré už len doplníte alebo upravíte podľa aktuálnej potreby.
 • Prácu si môžete taktiež urýchliť nastavením preskakovania polí, ktoré nepotrebujete používať či vypĺňať. Oceníte to predovšetkým pri ovládaní programu klávesnicou.
 • V programe sú maximálne automatizované postupy rôznych výpočtov a väčšinu rutinných operácií vykoná POHODA za Vás. Jedným z predpokladov pre čo najväčšiu efektivitu práce je správne nastavenie jeho základnej konfigurácie (tzv. globálne nastavenie), príp. jeho prispôsobenie jednotlivými užívateľmi (užívateľské nastavenie).
 • Na jednom monitore môžete mať otvorených viacero okien s rôznymi agendami, účtovnými jednotkami alebo obdobiami a jednoducho sa medzi nimi prepínať.

Prvky okna

V každej agende je v dolnej časti k dispozícii zoznam všetkých záznamov v tabuľke a v hornej časti detail aktuálneho záznamu vo formulári. Okno agendy obsahuje celý rad aktívnych ovládacích prvkov, ktoré umožňujú prechádzanie, výber a triedenie záznamov.

 • Panel Pohoda™ v pravé časti okna zobrazuje ikony otvorených agend, umožňuje medzi nimi rýchle prepínanie a zobrazuje stavy vkladania údajov z jednej agendy do druhej.
 • Dynamické záložky™ pomocou niekoľkých kliknutí myšou okamžite vyberú záznamy, ktoré zodpovedajú zvolenej kombinácii zadaných podmienok.
 • Dynamické formuláre ™ menia svoj vzhľad tak, aby ste mali k dispozícii presne tie polia, ktoré potrebujete.

Vstupnou stránkou do účtovnej jednotky je Informačná plocha™. Zobrazuje sa vo chvíli, kedy máte všetky agendy zatvorené. Obsahuje aktuálne údaje o práve otvorenom účtovníctve, najbližšie termíny daňového kalendára a upozornenia na najbližšie úlohy. Na očiach tak máte neustále stav svojich finančných prostriedkov, pohľadávok a záväzkov a ďalšie informácie.

POHODA: Informačná plocha skúšobnej firmy Novák s.r.o.

Kalkulačka

POHODA obsahuje kalkulačku, ktorú môžete použiť nielen na jednoduché výpočty, ale taktiež na prenesenie výsledkov do aktívneho pola vo formulári agendy. Kalkulačku máte vždy po ruke. Zapnete ju z ktoréhokoľvek editovateľného pola. Výsledok môže kalkulačka vložiť do všetkých polí pre čiastku alebo text.


Porovnanie variantov
Vyberte si najvhodnejší variant systému POHODA:


Kam ďalej?

Adresár, kontaktné údaje, úlohy a upozornenia
Vystavovanie faktúr a objednávok
Tlačové zostavy a výstupy


Stiahnutie programu POHODA Start
 • 500 záznamov v účtovnom denníku
 • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
 • 200 záznamov v agende skladových pohybov
 • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
 • 100 záznamov v ostatných agendách
 • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 74324 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť