Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Príručka užívateľa > Úvod > Ovládanie programu pomocou kláves a klávesových skratiek

1.10 Ovládanie programu pomocou kláves a klávesových skratiek

Ovládaním pomocou klávesnice a klávesových skratiek môžete svoju prácu v programe POHODA mnohonásobne zrýchliť. Pretože možnosti použitia týchto praktických klávesových povelov sa v jednotlivých častiach programu líšia, konkrétnu dostupnú ponuku nájdete vždy v kontextovom pomocníkovi. Na tomto mieste uvádzame tie najdôležitejšie a najčastejšie používané klávesy a klávesové skratky.

Klávesové povely a skratky pre formulár

Formulárom nazývame hornú časť okna agendy zobrazujúcu detail aktuálneho záznamu.

Povel Klávesová skratka
Režim editácie F9 alebo kliknutie myšou
Ďalšie pole ENTER alebo TAB
Predchádzajúce pole SHIFT+TAB
Vloženie dnešného dátumu MEDZERNÍK
Zvýšenie dátumu o jeden deň +
Zníženie dátumu o jeden deň
Rozbalenie zoznamu F4
Otvorenie agendy zoznamu F5
Potvrdenie výberu a návrat (v agende zoznamu po F5) ENTER
Zrušenie výberu a zatvorenie agendy zoznamu (v agende zoznamu po F5) ESC
Aktivácia hlavnej ponuky ALT
Výber položky zoznamu, ktorá začína daným písmenom klávesy písmen
Vybrať pole s podčiarknutým písmenom v názve ALT+klávesy písmen
Aktivácia ďalšej záložky formulára CTRL+PAGEDOWN
Aktivácia predošlej záložky formulára CTRL+PAGEUP

Klávesové povely a skratky pre tabuľku

Tabuľka je spodná časť okna agendy, ktorá zobrazuje zoznam záznamov agendy.

Povel Klávesová skratka
Záložka * (hlavná tabuľka) ALT+V
Záložka otázky ALT+Q
Záložka položiek ALT+P
Záložky agendy ALT+I
Predchádzajúci záznam ŠÍPKA HORE
Nasledujúci záznam ŠÍPKA DOLE
Predchádzajúca obrazovka PAGE UP
Nasledujúca obrazovka PAGE DOWN
Prvý záznam CTRL+HOME
Posledný záznam CTRL+END
Záznam zadaného čísla F7
Označenie stĺpca CTRL+MEDZERNÍK

Obsah tabuliek bielej farby môžete priamo editovať. Jedná sa predovšetkým o tabuľky položiek dokladov.

Povel Klávesová skratka
Označenie obsahu bunky F2
Rozbalenie zoznamu F4
Otvorenie agendy zoznamu F5
Prvá položka CTRL+ALT+HOME
Posledná položka CTRL+ALT+END
Prechod na novú položku SHIFT+ENTER

Funkčné klávesy

Povel Klávesová skratka
Zobrazenie pomocníka F1
Zobrazenie pomocníka k políčku formulára = kontextový pomocník CTRL+F1
Aktivácia zoznamu F2
Vyhľadanie záznamov, ktoré obsahujú zapísaný text v aktuálnom stĺpci F3
Vyhľadanie položiek, ktoré obsahujú zapísaný text v aktuálnom stĺpci SHIFT+F3
Rozbalenie zoznamu F4
Zatvorenie agendy CTRL+F4
Otvorenie agendy zoznamu F5
Prepnutie do ďalšej časti okna F6
Prepnutie do ďalšej otvorenej agendy CTRL+F6
Prechod na záznam zadaného poradového čísla F7
Šablóny F8
Editácia záznamu F9
Otvorenie kontextového menu SHIFT+F10
Daňová kalkulačka F11
Kalkulačka SHIFT+F11
Stav pokladní a účtov F12