Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii

11. Majetok

Dlhodobý, krátkodobý i leasingový majetok predstavujú veľkú časť aktív každej firmy. Prehľadná evidencia majetku je preto základnou podmienkou pre správne hospodárenie. Táto kapitola popisuje evidenciu majetku a je členená do nasledujúcich piatich podkapitol:

  1. Dlhodobý majetok
  2. Krátkodobý majetok
  3. Leasingový majetok
  4. Členenie a umiestnenie majetku
  5. Podrobné nastavenia