Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Príručka užívateľa > Majetok > Členenie a umiestnenie majetku

14.4 Členenie a umiestnenie majetku

Členenie majetku

V agende Členenie majetku uveďte zoznam interného členenia majetku, ktorý chcete využívať v agendách Dlhodobý majetok, Krátkodobý majetokLeasingový majetok. Majetok môžete rozčleniť napríklad podľa jeho druhu na software, nábytok, stroje a pod.

Umiestnenie majetku

V agende Umiestnenie majetku uveďte zoznam lokalít (miestností, domov atď.) používaných v agendách Dlhodobý majetok, Krátkodobý majetokLeasingový majetok pre evidenciu umiestnenia majetku.