Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii

11.2 Krátkodobý majetok

CTRL+SHIFT+M Otvorí agendu Krátkodobý majetok.

Krátkodobý majetok, ktorý nechcete odpisovať a ktorého obstaranie ste zaúčtovali do nákladov v agende Pokladňa alebo Banka, môžete tiež zapísať do tejto prehľadnej evidencie.

Vyradenie krátkodobého majetku

Na vyradenie krátkodobého majetku slúži povel Vyradenie… z ponuky Záznam. Údajová uzávierka vyradený krátkodobý majetok neprenesie do ďalšieho roka a bude teda z majetkovej agendy odstránený.

Odpisovanie krátkodobého majetku

Ak chcete krátkodobý majetok odpisovať, musíte ho zadať do agendy Dlhodobý majetok ako Typ DDHM alebo DDNM. V tomto prípade sú polia Spôsob odpisov, Odpisová skupina Uplatnený odpis automaticky vyplnené a nie je možné ich ovplyvniť. Pre zavedenie účtovných odpisov zvoľte Plán účtovných odpisov a prípadne vyplňte pole Životnosť. Bližšie informácie nájdete v kapitole Dlhodobý majetok.

Tlačové zostavy

390_TZ_kratkodoby_majetok.png

 

V tlačových zostavách nájdete prehľad krátkodobého majetku, a to i podľa jeho umiestnenia alebo členenia. Ku každému predmetu krátkodobého majetku si môžete vytlačiť inventárne štítky vrátane čiarových kódov.