Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

4. Adresár

Pre príjemnú a prehľadnú prácu s databázou vašich obchodných partnerov je určená agenda Adresár. Kapitola obsahuje nasledujúce časti:

 1. Firemné adresy
 2. Kontaktné osoby
 3. Udalosti
 4. Doklady
 5. Individuálne zľavy
 6. Cenové akcie
 7. Bankové účty
 8. GDPR
 9. Zmluvy
 10. Organizácia dokumentov
 11. Komunikačné funkcie
 12. Pomocné funkcie
 13. Hromadná fakturácia
 14. Úlohy
 15. Zásielky
 16. Dopravcovia
 17. Pomocné agendy
 18. Podrobné nastavenia

Agenda Adresár vám umožňuje efektívne vytvárať, udržiavať a využívať adresár obchodných partnerov a zákazníkov. Zapisujete do nej dva typy záznamov – firmy a ich kontaktné osoby. Agenda pomáha zorganizovať všetky dokumenty súvisiace s danou adresou. V agende Adresár/Udalosti môžete evidovať priebeh obchodného styku s jednotlivými obchodnými partnermi. K dispozícii sú tiež informácie o súvisiacich účtovných dokladoch a prehľadové zostavy s vyhodnotením odberateľov.