Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

4.16 Dopravcovia

Agenda Dopravcovia slúži na prednastavenie jednotlivých druhov dopravy a pridružených služieb. Prednastavené profily dopravcu môžete následne vyberať v agendách Vydané faktúry, Vydané zálohové faktúry, Prijaté objednávky Výdajky.

Pri generovaní zásielok z agendy Vydané faktúry a Prijaté objednávky program použije nastavenie dopravcu pre vygenerovanie záznamu v agende Zásielky. Tu je možné záznam ďalej editovať alebo exportovať pre následný import do aplikácie dopravcu.

Nastavenie dopravcu pre následné generovanie záznamov do agendy Zásielky

Názov – Uveďte názov dopravcu tak, aby ste boli schopní ľahko rozlíšiť, o aký typ dopravy ide, napr. Pošta-balík. Tento názov sa ponúka v poli Dopravca v agendách Vydané faktúry, Vydané zálohové faktúry, Prijaté objednávky a Výdajky.

Typ dopravcu – Zvoľte zo zoznamu dopravcu Slovenská pošta, aby sa zo záznamu generovali zásielky prednastavené pre export do aplikácie vybraného dopravcu.

Identifikátor podávateľa – Vyplňte, ak ho máte od Slovenskej pošty pridelený. V opačnom prípade pole ponechajte prázdne.

Druh zásielky – vyberte zo zoznamu príslušný druh zásielky. POHODA tento druh automaticky priradí zásielkam generovaným zo zdrojových dokladov a následne sa označenie druhu zásielky prenesie i do aplikácie dopravcu.

Spôsob úhrady – Zvoľte príslušný spôsob úhrady za zásielky pre nastaveného dopravcu.

Spôsob úhrady dobierky – V prípade zásielok na dobierku zvoľte spôsob úhrady dobierky, ktorý bude použitý pri zásielke na dobierku.

Trieda – Zvoľte druh triedy pre konkrétneho dopravcu.

Vybrané doplnkové služby – Do tohto poľa vyberte typ služby priradenej k zásielke. Kombinácie povolených služieb pre jednotlivé druhy zásielok určuje Slovenská pošta. Nastavenie môžete meniť aj na konkrétnej zásielke.

Pridelený rozsah podacích čísel – Z programu POHODA je možné vzniknutým zásielkam pre dopravcu Slovenská pošta automaticky generovať podacie číslo zásielky podľa zmluvy s dopravcom. Ak chcete nechať priradenie čísla zásielky na dopravcovi, ponechajte túto voľbu neaktívnu.

Prefix – Zadajte dva znaky prefixu podacieho čísla. Prefix prideľuje Slovenská pošta.

Číslo od – Zadajte počiatočné číslo podacieho čísla, od ktorého bude program číslovať doklady. Rozsah podacích čísel prideľuje Slovenská pošta.

Číslo do – Zadajte koncové číslo podacieho čísla, do ktorého má program automaticky číslovať zásielky. Rozsah podacích čísel prideľuje Slovenská pošta.

Sufix – Zadajte dvojznakový sufix podacieho čísla pridelený Slovenskou poštou.

Adresa odosielateľa prevádzky – Zaškrtnite, ak chcete vracať zásielku späť na inú adresu ako je hlavná adresa firmy z agendy Účtovné jednotky a vyplňte Názov prevádzky, Ulicu, PSČ a Obec.

Poistenie zásielky – Zaškrtnite, ak chcete, aby program automaticky vkladal hodnotu zásielky z dokladu. V prípade agendy Prijaté objednávky z poľa Celkom a v prípade agendy Vydané faktúry z poľa K likvidácii.

Typ dopravcu Ostatné slúži pre možnosť založenia druhu dopravy, pre ktorú následne nebudú generované zásielky, napr. osobný odber na predajni.