Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

4.11 Komunikačné funkcie

Komunikačné funkcie

Ponuka Záznam/Komunikácia agendy Adresár obsahuje povely, ktoré výrazne uľahčujú komunikáciu s obchodnými partnermi.

Vyhľadať na internete…

Umožní rýchle vyhľadanie informácií o vašom obchodnom partnerovi.

Nový hovor...

Ak máte modem, môžete týmto povelom vytáčať telefónne čísla, ktoré máte priradené k aktuálnej adrese obchodného partnera. (Čísla vytáčate a hovor prebieha priamo z agendy Adresár.)

Nový e-mail

Môžete tak napr. napísať e-mail obchodnému partnerovi priamo z prezeranej zmluvy alebo vytvoriť textový súbor s e-mailovými adresami všetkých odberateľov z aktuálne vybraných faktúr.

Týmto povelom založíte novú správu elektronickej pošty. Vaša e-mailová správa bude odoslaná na e-mail, ktorý máte uvedený v poli E-mail pri danom obchodnom partnerovi (adrese).

Nová SMS

Týmto povelom založíte novú SMS správu prostredníctvom elektronickej pošty. Pre odoslanie SMS správy je potrebné povoliť používanie SMS brány v agende Užívateľské nastavenie v sekcii SMS klient.

Otvoriť web

Týmto povelom otvoríte internetové stránky, ktoré máte pri vybranom zázname zapísané v poli Web.

Hromadný e-mail…

Pre zaslanie hromadnej e-mailovej správy použite tento povel. Prostredníctvom neho vytvoríte súbor s e-mailovými adresami zo všetkých aktuálne vybraných adries.

Hromadná SMS...

Tento povel použite pre zaslanie hromadnej SMS správy.

Hromadná korešpondencia…

Hromadná korešpondencia…

Táto funkcia umožní zostaviť pre vybraný okruh adries zlučovací dokument pomocou textového programu Microsoft Word. Vytvoriť môžete buď úplne nový dokument, alebo použiť dokument existujúci, do ktorého napojíte vybrané adresy.

Adresy do Outlooku…

Pomocou tohto povelu skopírujete adresy zo systému POHODA do kontaktov v programe Microsoft Outlook.

Skype

V tejto ponuke nájdete povely pre zahájenie rôznych spôsobov komunikácie prostredníctvom programu Skype.

Vyššie spomenuté funkcie z ponuky Komunikácia sú okrem adresára dostupné tiež v agendách Zákazky, Udalosti, Zmluvy a ďalej v dokladových agendách (umožňujúcich zadanie adresy obchodného partnera) z ponuky Účtovníctvo, FakturáciaSklady. Podmienkou správneho fungovania komunikačných funkcií z týchto agend je, aby záznamy boli naviazané na adresy v agende Adresár.