Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

4.4 Doklady

Záložka Doklady v agende Adresár poskytne prehľadnú informáciu o dokladoch zapísaných s danou adresou v ostatných agendách účtovníctva POHODA. Tieto informácie využijete pri svojej každodennej obchodnej práci. Napr. pri telefonickom príjme objednávok máte okamžite prehľad o pohľadávkach pri konkrétnom odberateľovi a pri reklamácii chybne vystaveného dokladu môžete tento doklad vyvolať priamo z adresára.

Doklady

Doklady
Informácie o čiastkach sú pri sieťovej verzii zobrazené len v prípade, ak má užívateľ nastavené príslušné práva v agende Prístupové práva.
Pre otvorenie agendy z tabuľky Doklady musí mať užívateľ sieťovej verzie právo prístupu pre danú agendu.

Zdrojovú agendu s vybranými dokladmi otvoríte dvojklikom myši alebo povelom Otvoriť, ktorý sa objaví po stlačení pravého tlačidla myši nad záznamom.