Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

10. Fakturácia

Ponuka Fakturácia zahŕňa komplexne celý cyklus nákupu a odbytu. Od dopytu cez ponuku tovaru, objednávku, zálohovú fakturáciu až po vyúčtovanie uhradenej zálohy vo faktúre a prípadné vystavenie príkazu na úhradu.

 1. Zákazky
 2. Prijaté a vydané ponuky
 3. Prijaté a vydané dopyty
 4. Prijaté a vydané objednávky
 5. Vydané faktúry
 6. Vydané zálohové faktúry
 7. Ostatné pohľadávky
 8. Prijaté faktúry
 9. Prijaté zálohové faktúry
 10. Ostatné záväzky
 11. Príkazy na úhradu
 12. Cenník
 13. Zápis dokladu v cudzej mene
 14. Intrastat
 15. Podrobné nastavenia

V jednotlivých agendách programu POHODA, ktoré nájdete v hlavnej ponuke Fakturácia, môžete pri zadávaní využívať adresár obchodných partnerov a previazanosť so skladovým hospodárstvom. Program podporuje rozúčtovanie a evidenciu DPH podľa zákonných požiadaviek a vašu orientáciu i kontrolu údajov uľahčujú väzby na účtovníctvo a ostatné súvisiace doklady.