Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

10.2 Prijaté a vydané ponuky

CTRL + N Otvorí agendu Vydané ponuky.

Ponuky môžete zadávať do agend Prijaté ponuky a Vydané ponuky. Ponuku vytvárate rovnakým spôsobom ako ostatné doklady v systéme POHODA. Pomenovanie alebo nadpis ponuky uveďte vo formulári do poľa Text. Detailnejší popis a rozpis svojej ponuky môžete uviesť na záložku Podrobnosti. Podobne poslúži záložka Poznámky. (V tlačových zostavách sa obsah záložky Podrobnosti vytlačí nad jednotlivými položkami konkrétnej ponuky, zatiaľ čo obsah záložky Poznámky až pod položkami ponuky.)

Do tabuľky na záložke Položky ponuky zapisujete položky buď ručne, alebo ich vložíte zo skladu, pričom vloženie položky zo skladu nezmení stav zásob, ale poslúži pri vytvorení objednávky z ponuky a k neskoršiemu vytvoreniu faktúry z príslušnej objednávky. Platca DPH môže ku každej položke priradiť DPH v inej sadzbe. Ponuku je možné vystaviť i v cudzej mene, a to povelom Cudzia mena z ponuky Záznam.

Ak zákazník vašu ponuku akceptuje, môžete z nej priamo vytvoriť objednávku. V agende Prijaté objednávky použite povel Záznam/Prenos →/Vydané ponuky →. Akonáhle vydanú ponuku vložíte do tejto agendy, je označená ako vybavená. Zákazníkom prijatú ponuku môžete spracovať a vybaviť i bez vkladu do agendy Prijaté objednávky. Ak chcete postupovať týmto druhým spôsobom, zvoľte povel Záznam/Vybavené. Doklad označený ako vybavený sa už naďalej nebude ponúkať pre vloženie do iného dokladu.

Ak označíte doklad (ponuku) ako trvalý, a to pomocou povelu Záznam/Trvalý doklad, nebude sa pri takto označených dokladoch sledovať prenesené množstvo a do dokladov ich môžete prenášať opakovane. Po údajovej uzávierke sa vždy prenesú do novej účtovnej jednotky.

Povel Záznam/Aktualizácia sadzieb DPH... umožňuje vykonať zmenu sadzby DPH pri všetkých položkách ponuky podľa aktuálnej sadzby DPH platnej pre dané zdaňovacie obdobie.

Prostredníctvom ponuky Záznam/Prenos → môžete z vydanej ponuky vytvoriť vydanú faktúru, vydanú zálohovú faktúru, vydaný dopyt, prijatú ponuku, prijatú a vydanú objednávku, výdajku a predajku.

Povel Záznam/Aktualizácia ciendostupný v agende Vydané ponuky umožňuje aktualizáciu cien skladových položiek podľa predajných cien v agende Zásoby, Cenové akcie alebo podľa individuálnych zliav v agende Adresár.

Povel Záznam/Aktualizácia režimu PDP... dostupný v agende Vydané ponuky umožňuje vykonať zmenu režimu prenosu daňovej povinnosti v položkách predajného dokladu.

Tlačové zostavy

Tlačové zostavy
Pri tlači ponuky môžete zaškrtnúť voľbu Vrátane popisu zásob. Vytlačí sa i popis skladovej zásoby, ktorý je zadaný v agende Zásoby na záložke Internet v sekcii Všeobecný popis.

Tlačové zostavy vám pomôžu urýchliť prípravu vydanej ponuky. Vytlačiť môžete klasickú ponuku, ponukový list či prílohu k ponuke. Pre jednoduché zaslanie e-mailom je pripravená ponuka v HTML formáte. Pri všetkých ponukových zostavách môžete vykonať export do formátu PDF, navyše s možnosťou priameho vloženia do e-mailu. Ďalej máte k dispozícii zostavu Zisk (zásoby), ktorá je prehľadom o výške zisku skladovej položky k nákupnej cene a váženej nákupnej cene. Ak obchodujete so zahraničnými partnermi, určite privítate možnosť vytlačiť ponuku v cudzej mene.