Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

10.12 Cenník

Ak používate niektorý z variantov programu POHODA bez skladového hospodárstva a potrebujete predávať len niekoľko položiek tovaru, využijete agendu Cenník.

Agenda slúži na vytváranie a úpravu záznamov vrátane ich nákupnej a predajnej ceny. Jednotlivé záznamy je možné následne vkladať do príjmových a výdavkových dokladov pre zjednodušenie fakturácie. Pri záznamoch sa nezaznamenáva história pohybov ani aktuálny stav. Správanie je tak podobné ako pri textových zásobách (viď kapitola Zásoby).

Cenník

Agenda Cenník je dostupná len v tých radoch programu POHODA, ktoré neobsahujú skladové hospodárstvo. Pri prechode na verziu, ktorá sklady obsahuje, sa všetky záznamy z agendy Cenník prevedú do agendy Zásoby ako záznamy s typom Textová. Následne je k nim možné doplniť ďalšie údaje, viac predajných cien a využívať pokročilé funkcie skladového hospodárstva.