Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

9. Uzávierka

Uzávierka účtovníctva sa vykonáva po ukončení účtovného obdobia. Jej cieľom je skontrolovať správnosť účtovania vykonávaného v priebehu roka, pripraviť prevod účtovných údajov do roka nasledujúceho, doplniť údaje potrebné pre výpočet daňového základu dane z príjmov a skompletizovať tlačové zostavy určené na úschovu. Ešte pred vykonaním údajovej uzávierky odporúčame vykonať všetky kroky a práce, ktoré popisuje téma Uzávierka účtovníctva v interaktívnom pomocníkovi dostupnom v programe POHODA po stlačení klávesu F1.

  1. Účtovanie na prelome účtovných období
  2. Uzávierka kurzových rozdielov
  3. Účtovná uzávierka
  4. Údajová uzávierka