Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

9.3 Účtovná uzávierka

Účtovná uzávierka
Pred vykonaním účtovnej uzávierky zaúčtujte splatnú daň z príjmov z bežnej činnosti na účty 591/341.

Zostatky jednotlivých súvahových účtov zaúčtuje program proti závierkovému účtu 702. Zostatky výsledkových účtov prevedie jediným zápisom na účet 710. Zostatky podsúvahových účtov sa preúčtujú oproti účtu 799.

Tým sa zostatky účtov vynulujú a účtovníctvo je pripravené na údajovú uzávierku. Ak členíte doklady na strediská a potrebujete podľa nich uzavrieť účty, stačí zaškrtnúť voľbu Podľa stredísk. POHODA tak rozdelí konečné stavy na použité strediská. Ďalej máte možnosť rozhodnúť sa, či chcete do počiatočných stavov previesť i stav účtov v cudzej mene. To ovplyvníte prostredníctvom voľby Podľa cudzej meny. Pred vykonaním účtovnej uzávierky odporúčame vykonať prepočet váženej nákupnej ceny zásob. Všetky popísané voľby nájdete v dialógovom okne Účtovná uzávierka z ponuky Účtovníctvo/Uzávierka/Účtovná uzávierka.

Doklady, ktoré sú automaticky vytvorené účtovnou uzávierkou, môžete kedykoľvek zrušiť týmto jednoduchým spôsobom: vyvolajte znovu účtovnú uzávierku, vyberte voľbu Zrušiť prevody zostatkov a potvrďte ju tlačidlom OK.