Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

13. Kniha jázd

Kapitola, ktorá vám popisuje knihu jázd, je rozdelená do nasledujúcich častí:

  1. Princípy a metódy
  2. Vozidlá
  3. Jazdy
  4. Zoznam vodičov
  5. Podrobné nastavenia

Pre vedenie knihy jázd, evidenciu vozidiel a vodičov sú v programe POHODA k dispozícii agendy, ktoré nájdete v hlavnej ponuke Jazdy.

Agenda Jazdy umožňuje jednoduché a rýchle vytvorenie ľubovoľného množstva jázd nielen pre firemné, ale i súkromné vozidlá, ak sú používané na služobné cesty. Na konci účtovného obdobia postačí, aby ste si vytlačili knihu jázd pre každé evidované vozidlo.