Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

13.5 Podrobné nastavenia

Legislatíva

V agende Legislatíva sú v kategórii Jazdy evidované základné údaje pre výpočet náhrad, ktoré sa týkajú použitia súkromných vozidiel pri podnikaní.

Legislatíva

Základné náhrady rozdelené podľa druhu vozidla sú uvedené v type Sadzby náhrad. Náhrady za spotrebu pohonných hmôt pre jednotlivé druhy paliva nájdete v type Ceny palív – podnikatelia. Údaje tu uvedené je potrebné ručne aktualizovať skôr, ako pre súkromné vozidlo vytlačíte zostavu Kniha jázd, inak nemusia byť náhrady vypočítané správne.