Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

13.3 Jazdy

CTRL+J Otvorí evidenciu jázd.

Agenda Kniha jázd slúži na zápis jednotlivých jázd motorových vozidiel. Podobné alebo často sa opakujúce jazdy rýchlo zapíšete pomocou kópie záznamu alebo šablóny. V ostatných prípadoch použite povel Vložiť alebo kláves INSERT.

Jazdy

Využitie šablón

Pri prevádzke motorového vozidla sa väčšinou niektoré jazdy pravidelne či nepravidelne opakujú. V tomto prípade vám príde vhod možnosť využívať šablóny. Šablónu môžete vytvoriť povelom Upraviť šablóny, resp. Previesť na šablónu, z ponuky šablón dostupnej po stlačení tlačidla Využitie šablón alebo klávesu F8.

Súkromné jazdy

Súkromné jazdy ľahko vyberiete pomocou dynamických záložiek, ktoré sa zobrazia po kliknutí myšou na záhlavie stĺpca Súkr.

Ak ste motorové vozidlo použili súkromne, je potrebné pri príslušných jazdách zaškrtnúť voľbu Súkromná jazda, pretože pri firemných vozidlách nie je možné náklady na tieto jazdy uplatniť do výdavkov na podnikanie a pri súkromných vozidlách sa za uvedené jazdy nepočítajú náhrady. Ak pri firemných vozidlách uvádzate súkromné jazdy, nezabudnite uplatniť iba pomernú časť výdavkov a DPH.

Čerpanie paliva

Ak zaškrtnete pole Príves, zvýši sa pri súkromných vozidlách základná náhrada o uvedené percento. Pri firemných vozidlách má zaškrtnutie iba informačnú hodnotu a výdavky neovplyvní.

Ak ste počas jazdy čerpali pohonné hmoty, môžete potrebné a súvisiace informácie uviesť do nasledujúcich polí formulára agendy. Hodnota v poli Čerpané uvádza počet načerpaných litrov PHM a slúži pre výpočet priemernej spotreby.

Cena za 1 liter paliva sa pri súkromných vozidlách použije pre uplatnenie skutočných cien PHM pri výpočte náhrady. Podmienkou je zaškrtnutá voľba Používať skutočné ceny PHM v agende Vozidlá. V tomto prípade budú mať všetky nasledujúce jazdy nastavenú túto cenu PHM až do tej chvíle, kým neuvediete inú cenu. Pri firemných vozidlách cenu paliva netreba uvádzať, pretože výdavky uvádzate priamo do účtovníctva. Aby ste nestratili prehľad, môžete pre informáciu uviesť i Miesto čerpania pohonných hmôt.

Tlačové zostavy

Tlačové zostavy

V tlačových zostavách nájdete dva varianty knihy jázd, ktoré sú rozdelené podľa jednotlivých vozidiel. V každej z nich sa pri firemných vozidlách sleduje stav tachometra i počet kilometrov súkromných jázd a pri súkromných vozidlách i výška uplatniteľných náhrad. Tlačová zostava Priemerná spotreba vyčísli pre firemné vozidlá okrem odjazdených kilometrov, stavu nádrže i hodnotu normovanej spotreby, ktorá vám poslúži ako podklad pre výpočet nadspotreby vozidla.