Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Akcia platí do 31.12. 2020 pri nákupe aplikácie mPOHODA Basic

9.4 Údajová uzávierka

Pred vyvolaním údajovej uzávierky odporúčame uzatváranú firmu zálohovať. Jedine zálohované údaje vám umožnia údajovú uzávierku zrušiť a vrátiť sa do stavu pred jej vykonaním.

Údajová uzávierka slúži na prevod potrebných údajov z roka na rok. Rozdelí existujúce účtovníctvo do dvoch samostatných súborov. Údajovú uzávierku spustíte prostredníctvom povelu s rovnakým názvom z ponuky Účtovníctvo/Uzávierka.

Nová databáza

V agende Účtovné jednotky pribudne nová účtovná jednotka – firma rovnakého mena, pripravená na ďalšie účtovné obdobie. Obsahuje všetky doklady nového účtovného obdobia, ktoré sú vytvorené v existujúcom účtovníctve. Prevezmú sa do nej stavy všetkých bankových účtov a pokladní ku koncu minulého obdobia, to znamená, že sa nastavia počiatočné stavy pokladní a bežných účtov. Ďalej sa prevedú všetky adresy z agendy Adresár, neuhradené pohľadávky a záväzky, nevybavené dopyty a ponuky, neuplatnené zálohové faktúry, skladové zásoby, majetok, ktorý nebol v minulom roku vyradený, zoznamy vrátane číselných radov, ktorým program do prefixu (predpony) vloží dve číslice charakterizujúce nové účtovné obdobie, a všetky ďalšie nastavenia programu.

Do novej databázy sa tiež prevedú všetci zamestnanci z agendy Personalistika, s ktorými nebol v predošlom roku rozviazaný pracovný pomer, vrátane možných vystavených miezd v agende Mzdy, ktoré už spadajú do nového účtovného roka.

Ak vediete podvojné účtovníctvo, potom ešte pred vykonaním údajovej uzávierky musíte spustiť účtovnú uzávierku. Počas údajovej uzávierky nastaví POHODA i príslušné hodnoty, ktoré prevzala z účtovnej uzávierky, do agendy Počiatočné stavy účtov. Okrem iného sú do agendy Začiatočné stavy salda prevedené nezlikvidované pohľadávky a záväzky.

Stará databáza

V podvojnom účtovníctve sa k prevedeným neuhradeným dokladom z minulého účtovného obdobia sa automaticky priradí predkontácia s názvom Vlastná predkontácia BEZ. Doklady, pri ktorých bola predkontácia Neviem, Bez či Ručne, sa do ďalšieho účtovného obdobia prevedú s predkontáciou BEZ.

Účtovníctvo starého účtovného obdobia zostane i naďalej v zozname účtovných jednotiek v agende Účtovné jednotky. Údajová uzávierka z tejto databázy odstráni všetky záznamy s dátumom nového účtovného obdobia, ktoré boli prevedené do novej databázy. S týmto účtovníctvom môžete ďalej pracovať, poslúži vám najmä na prehliadanie, vyhľadávanie a tlač zostáv. V starom účtovníctve už však nevykonávajte žiadne opravy dokladov.