Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Príručka užívateľa > Fakturácia > Zápis dokladu v cudzej mene

10.13 Zápis dokladu v cudzej mene

CTRL+SHIFT+C Zapne doklad v cudzej mene.

Akonáhle máte nastavené cudzie meny spôsobom, ktorý sme popisovali v kapitole Nastavenie, je vlastný zápis dokladu v cudzej mene veľmi jednoduchý a rýchly. Od dokladu, ktorý je uvedený v domácej mene, sa postup zápisu dokladu v cudzej mene líši výhradne tým, že po vložení nového záznamu aktivujete sekciu Čiastka v cudzej mene.

Zápis dokladu v cudzej mene
Vydanú faktúru a objednávku v cudzej mene môžete z náhľadu zostavy vyexportovať do formátu PDF a rovno vložiť ako prílohu e-mailu, príp. priamo z dialógového okna Tlač odoslať odberateľovi zostavu vo formáte HTML.

V agendách pohľadávok a záväzkov sa prepnutie formulára vykonáva buď povelom Záznam/Cudzia mena, alebo klávesovou skratkou CTRL+SHIFT+C. Príslušnú menu zvolíte z výklopného zoznamu pole Mena.

ALT+č Aktivuje prvé pole sekcie.

Aktuálny kurz vybranej cudzej meny sa načíta automaticky z agendy Kurzový lístok. POHODA sama vyhľadá platný denný (alebo podľa vášho nastavenia pevný) kurzový lístok pre konkrétny dátum. V prípade, že kurzový lístok nenájde, nastaví hodnotu 1 a kurz potom musíte zadať ručne. Informatívne pole Množstvo udáva množstvo jednotiek cudzej meny, pre ktoré platí daný kurz.

Pri zápise bezpoložkového dokladu zadáte čiastku v cudzej mene do poľa CM (cudzia mena). Čiastku v domácej i v cudzej mene môžete ručne kedykoľvek opraviť a POHODA automaticky dopočíta správne hodnoty do ostatných polí. V prípade, že vypĺňate doklad položkový, zapíšete jednotlivé položky, a to vrátane čiastok v cudzej mene, priamo do tabuľky položiek. Celková čiastka v cudzej mene je programom prepočítaná na domácu menu a zobrazená v poli vo formulári v sekcii Čiastka v cudzej mene. Pri položkovom doklade je možné meniť iba hodnoty uvedené na položkách dokladu. Na základe úprav sa potom prepočíta ako celková čiastka v cudzej mene, tak i celková čiastka v domácej mene uvedená vo formulári.