Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

10.7 Ostatné pohľadávky

Agendu Ostatné pohľadávky používame pre tie pohľadávky, ktoré nevyplývajú z fakturácie. Jedná sa napr. o pohľadávky voči daňovému úradu, vrátenie nadmerného odpočtu DPH, vrátenie preplatkov záloh na daň z príjmov a ďalšie podobné. Do agendy sa tiež vytvárajú doklady na veľký preplatok za predpokladu, že máte v agende Globálne nastavenie/Platby/Preplatky zaškrtnutú voľbu Automatizovať prácu s preplatkami. Ďalej sa do agendy generujú penalizačné faktúry (doklady s typom Penále) z agendy Vydané faktúry, a to pomocou povelu Záznam/Penalizácia

Stále platby

Ak chcete do polí Var. sym. a Pár. sym. na novo vytvorených záznamoch prevziať hodnoty zo zdrojového dokladu, zaškrtnite voľbu Kopírovať variabilný a párovací symbol.

Povel Záznam/Stále platby umožňuje hromadné vystavenie platieb podľa zadaných kritérií, ktoré sa pravidelne opakujú. Spomínaný povel je prístupný iba v agendách Ostatné pohľadávky, Ostatné záväzky, Vydané zálohové faktúry a Prijaté zálohové faktúry. Akonáhle si túto funkciu zvolíte, zobrazí sa sprievodca pre stále platby. Na jeho prvej strane zadajte počet platieb a periódu opakovania – mesačná alebo kvartálna. Potvrdením dialógového okna sa vygenerujú jednotlivé pohľadávky, resp. záväzky, podľa zadaných parametrov a zobrazí sa výsledok vytvorenia stálych platieb, príp. i dôvod, prečo k vytvoreniu dokladu nedošlo.

Tlačové zostavy

Tlačové zostavy

V tlačových zostavách tejto agendy nájdete predovšetkým prehľady vystavených ostatných pohľadávok a penalizačných faktúr, vďaka ktorým nestratíte vo svojich záznamoch prehľad.