Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Príručka užívateľa > Fakturácia > Prijaté zálohové faktúry

10.9 Prijaté zálohové faktúry

CTRL+SHIFT+P Otvorí agendu Prijaté zálohové faktúry.

Prijaté zálohové faktúry sa pre lepšiu prehľadnosť zapisujú do samostatnej agendy Prijaté zálohové faktúry. Práca s ňou je prakticky zhodná s agendou Vydané zálohové faktúry. V aktuálnej kapitole sa preto budeme sústrediť iba na rozdiely medzi týmito dvoma agendami.

Ponuka Záznam

Rovnako ako v agende Prijaté faktúry je možné i v agende Prijaté zálohové faktúry vytvoriť doklad z vydanej objednávky, vložiť do neho skladové položky, stornovať ho, zaokrúhliť doklad alebo celú zálohovú faktúru vytvoriť v cudzej mene. Všetky dostupné možnosti nájdete v ponuke Záznam. Podrobnejšie informácie prinášajú predchádzajúce kapitoly.

Zálohová faktúra a príkaz na úhradu

Prijaté zálohové faktúry môžete zahrnúť do príkazu na úhradu (podobne ako prijaté faktúry). Zálohová faktúra musí mať pole Forma vyplnené príkazom a mala by obsahovať všetky potrebné údaje, tj. číslo účtu, kód banky, variabilný a konštantný symbol platby.

Tlačové zostavy

Tlačové zostavy

Tlačové zostavy prinášajú kompletný prehľad o prijatých zálohových faktúrach a obsahujú okrem iného i nasledujúce kontrolné zostavy. Uplatnené zálohy je zostava, ktorá zobrazí k jednotlivým zálohovým faktúram zoznam všetkých dokladov, na ktorých boli odpočty uplatnené, a to vrátane odpočtov bez väzby na iný doklad a odpočtov uplatnených na dokladoch v minulom roku. Vďaka tlačovej zostave Zálohové faktúry na vystavenie faktúr (dokladov pre DPH) zistíte, ktoré zálohové faktúry boli uhradené, ale doteraz neboli uplatnené v konečnej faktúre a nebol na ne vystavený daňový doklad. Kontrola zdanených záloh zobrazí zálohové faktúry, ku ktorým bol vystavený interný daňový doklad, a ktoré doteraz neboli uplatnené v konečnej faktúre, alebo boli uplatnené v čiastkach základu dane a DPH odlišných od čiastok vyčíslených v daňovom doklade za poskytnutú zálohu.