Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

4.17 Pomocné agendy

V ponuke Adresár máte k dispozícii pomocné zoznamy ObceKrajiny, ktoré sa využívajú pri vypĺňaní adries.

Pri zápise adresy vykonáva program automatické dopĺňanie údajov z databázy obcí. Ak vyplníte PSČ, automaticky sa doplní obec a okres.

Ak vyplníte najprv obec, obdobne sa doplnia zvyšné údaje. V poli Obec je možné stlačiť kláves F5 (myšou Pomocné agendy) a vybrať údaje priamo z databázy obcí. Zápis adries v ktorejkoľvek agende si značne urýchlite.

V ponuke nájdete i zložku Dokumenty, do ktorej môžete umiestniť akékoľvek vytvorené dokumenty (súbory). Výhodou je, že do nich máte prístup priamo z programu POHODA. O tomto sa detailnejšie zmieňujeme v časti Organizácia dokumentov.