Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Využite 30% zľavu na nový software pre začínajúcich podnikateľov

4.8 Zmluvy

V agende Zmluvy v ponuke Adresár evidujete zmluvy a dodatky, ktoré ste uzavreli či dodatočne vytvárali so svojimi obchodnými partnermi. Všetky zmluvy si tak môžete vďaka programu prehľadne usporiadať.

Počet zmlúv, ktoré máte v agende Zmluvy pri príslušnej firme zapísané, sa zaznamená v agende Adresár pri tej istej firme na záložke Doklady. Z tej sa povelom Otvoriť prepnete do agendy Zmluvy s filtrom zodpovedajúcich zmlúv.

Na záložke Dodatky si evidujete dodatky k jednotlivým zmluvám. Dodatok k zmluve môžete vložiť povelom Záznam/Vložiť dodatok alebo prostredníctvom rovnakého povelu, ktorý si vyvoláte pravým tlačidlom myši priamo na záložke Dodatky. Akonáhle si k zmluve založíte dodatok, automaticky sa vyplní Typ, Kategória, ObdobieAdresa presne podľa údajov zmluvy, ktorej sa dodatok týka.