Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

4.7 Bankové účty

Cez záložku Bankové účty otvoríte tabuľku so zoznamom bankových účtov konkrétnej firmy. Účet, pri ktorom zaškrtnete pole Východiskový, sa bude automaticky zobrazovať vo formulári agendy a tiež na vybraných tlačových zostavách. Pri vkladaní adresy firmy do dokladov sa zobrazí dialógové okno s názvom Dostupné bankové účty, v ktorom si môžete vybrať požadovaný bankový účet.